Wiedza

JAKIE SĄ PROGI PODATKOWE W NIEMCZECH?

Podatki… Jedno słowo, a wywołuje tyle emocji. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że są to raczej emocje z grupy tych mało przyjemnych. Mimo tego nie można uniknąć płacenia podatków – każdy, kto pracuje legalnie jest zobowiązany do ich płacenia. Przeprowadzka, nawet poza granice kraju nie zwalania nas od tego. Zmienia się natomiast system podatkowy, któremu podlegamy. Jeśli planujemy wyjazd do Niemiec, zwłaszcza związany z pracą, wskazane jest wcześniej spróbować zapoznać się z tamtejszym systemem podatkowym, by uniknąć niespodzianki ze strony niemieckiego fiskusa w postaci kary. Warto mieć chociaż podstawową wiedzę na temat progów podatkowych w Niemczech.

PROGI PODATKOWE W NIEMCZECH – CO TO JEST?

Progi lub klasy podatkowe w Niemczech to pewnego rodzaju grupy, do których zostajemy przypisani automatycznie. Z kolei przynależność do określonej klasy podatkowej wiąże się z koniecznością odprowadzenia konkretnych podatków. Pewną ciekawostką jest, że w Niemczech to, do jakiej klasy podatkowej zostaniemy przypisani wiąże się z naszym stanem cywilnym. Tylko przynależność do I klasy podatkowej zwalnia nas z konieczności rozliczania się z tamtejszym fiskusem. Jakie są zatem progi podatkowe w Niemczech i skąd wiadomo, do której z klas będziemy należeć?

RODZAJE KLAS PODATKOWYCH ZA ODRĄ

U naszych zachodnich sąsiadów istnieje 6 klas podatkowych. Wygląda to następująco:

  1. do tej klasy podatkowej zaliczają się osoby stanu wolnego (panna, kawaler), rozwiedzione, owdowiałe (dopiero, gdy miną 2 lata od śmierci męża/żony), pozostające w separacji, a także te, których współmałżonek mieszka poza terytorium Unii Europejskiej. Miesięczny dochód wolny od podatku to w tym wypadku 945 euro;
  2. dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko, na które pobierają zasiłek rodzinny. Miesięczny dochód wolny od podatku to 1 077 euro;
  3. do tej klasy podatkowej należą te osoby, które utrzymują swojego niepracującego współmałżonka. W tym wypadku kwota wolna od podatku to aż 1 788 euro;
  4. jeżeli małżonkowie mieszkają razem, oboje pracują i nie zdecydują się na wybór innej kombinacji zostają przypisani tu automatycznie. Kwota wolna od podatku to 945 euro;
  5. dotyczy tych osób żyjących w małżeństwie, których współmałżonek należy
    do III klasy podatkowej. W tym wypadku kwota wolna od podatku to jedynie
    105 euro;
  6. do tej klasy podatkowej należą osoby samotne oraz ci małżonkowie, którzy wykonują więcej niż jedną pracę – to właśnie do tej drugiej posady odnosi się ta klasa podatkowa. Prawo niemieckie nie przewiduje tu kwoty zwolnionej z opodatkowania.

Niemiecki system podatkowy różni się od tego w Polsce, a brak znajomości tych przepisów wcale nie zwalnia nas z konieczności ich przestrzegania. Kwestia progów podatkowych w Niemczech nie dla wszystkich jest zupełnie przejrzysta. Rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy biura doradczego. Jego pracownicy udzielą nam wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Warto pamiętać, że polskie biura doradcze mają swoje oddziały także w Niemczech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *