Biznes

OTWARCIE ODDZIAŁU POLSKIEJ SPÓŁKI W NIEMCZECH

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku otworzyło przed naszymi przedsiębiorcami nowe rynki zbytu i dało możliwości rozwoju, także poza ojczyzną. Firmy coraz chętniej korzystają z takiej możliwości oraz świadczą usługi poza granicami kraju. Niemcy to jeden z najpopularniejszych rynków, na których pojawiają się polskie firmy. Wpływ ma na to nie tylko odległość, ale także fakt, że tamtejsza gospodarka bardzo prężnie się rozwija. Co jest swego rodzaju gospodarczym wabikiem. Nie można jednak zapominać, że każdy kij ma dwa końce. Oprócz potencjalnych korzyści są także wymagania, które trzeba spełnić, jeśli zamierzamy wejść na niemiecki rynek. Jak najlepiej przygotować
się do otwarcia oddziału polskiej spółki w Niemczech?

URZĄD SKARBOWY – JAKIE INFORMACJE MUSIMY MU PRZEKAZAĆ?

Musimy mieć świadomość tego, że jeśli zdecydujemy się otworzyć oddział naszej firmy w innym kraju, np. w Niemczech, to jest to równoznaczne z tym, że mamy pewne zobowiązania wobec tamtejszego urzędu skarbowego. Niemiecki fiskus wymaga od przedsiębiorcy dostarczenia następujących informacji:

  1. danych osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika lub tej, która będzie reprezentowała przedsiębiorcę po niemieckiej stronie Odry;
  2. precyzyjny opis nie tylko profilu firmy, ale również prowadzonej
    przez nią działalności;
  3. termin, w jakim będą wykonywane usługi lub sprzedawane towary;
  4. dokładna liczba pracowników przedsiębiorstwa, którzy będą pracowali na terenie Niemiec z ramienia firmy;
  5. dokładny adres miejsca, w którym działalność będzie prowadzona.

Na podstawie powyższych danych niemiecki urząd skarbowy wyda nam numer podatkowy, a także określi rodzaj podatku, jaki będziemy zobowiązani zapłacić.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY – O CZYM JESZCZE TRZEBA PAMIĘTAĆ?

Oprócz wspomnianych wcześniej danych, które jako przedsiębiorcy musimy dostarczyć urzędowi skarbowemu, jeśli zamierzamy otworzyć oddział polskiej spółki w Niemczech jest jeszcze kilka innych formalności, których musimy w związku z tym dopełnić.

Jeśli planujemy z terenu Niemiec sprzedawać towary do innych krajów Wspólnoty Europejskiej to jesteśmy zobowiązani do wystąpienia o nadanie nam specjalnego numeru identyfikacyjnego, który da nam możliwość prowadzenia działalności wewnątrzunijnej. Ponadto będzie ciążył na nas obowiązek prowadzenia rejestru zdarzeń gospodarczych,
które zrealizowaliśmy na ternie Niemiec. W tym wypadku trzeba pamiętać o pewnych różnicach w sposobie prowadzenia księgowości po polskiej i niemieckiej stronie Odry.
Do prowadzenia jasnej oraz przejrzystej księgowości zobowiązuje nas ustawa, a nie przestrzeganie tego wymogu może skutkować nieprzyjemnościami ze strony niemieckiego fiskusa.

Podjęcie decyzji o wkroczeniu na niemiecki rynek jest dość poważnym krokiem biznesowym. Warto skorzystać w związku z tym z pomocy pracowników biura doradczego, którzy w racjonalny i profesjonalny sposób są w stanie ocenić szanse powodzenia naszego biznesu u naszych zachodnich sąsiadów. Ich rady mogą przyczynić się do tego,
że z firmy o zasięgu lokalnym staniemy się przedsiębiorstwem rozpoznawanym i docenianym na rynkach międzynarodowych. O takie zmiany warto powalczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *