Biznes

PRZEDSTAWICIELSTWO POLSKIEJ FIRMY W NIEMCZECH

Firma w Niemczech – przedstawicielstwo

Nasz naród ma opinię dość przedsiębiorczego i zaradnego. Fakt, że Polacy bardzo często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej nie tylko we własnym kraju, ale także w Niemczech i świetnie tam sobie radzą, dodatkowo ugruntowuje wcześniejsze stwierdzenie. Bez wątpienia możemy być dumni, że inni tak nas postrzegają.

Polscy przedsiębiorcy stosunkowo chętnie zakładają także odziały swoich firm po niemieckiej stronie Odry. To z kolei wiąże się nie tylko ze znalezieniem siedziby, w której taka filia będzie się mieściła – tu z pomocą przychodzą biura wirtualne. Nie mniej ważne są również formalności, jakie musimy spełnić w związku z wymogami stawianymi nam, jako przedsiębiorcom, ze strony niemieckiego fiskusa. Jak wygląda kwestia przedstawicielstwa polskiej firmy w Niemczech

PRZEDSTAWICIELSTWO POLSKIEJ FIRMY W NIEMCZECH – O CZYM PAMIĘTAĆ?

Posiadanie przez polską firmę przedstawicielstwa w Niemczech to poważny krok biznesowy. Warto jednak pamiętać, że jego realizacja to też konieczność wywiązania się z konkretnych zobowiązań, jakie nakłada na nas tamtejsze prawo. W związku z tym musimy przekazać miejscowemu urzędowi skarbowemu kilka ważnych informacji, na podstawie których zostanie nam nadany numer podatkowy. Jak również określony rodzaj podatku, jaki będziemy musieli odprowadzić.

Niemiecki urząd skarbowy będzie zainteresowany następującymi kwestiami:

  1. ilością pracowników naszego przedsiębiorstwa, którzy będą pracowali na terenie Niemiec;
  2. czasem, w jakim będziemy na terenie tego kraju sprzedawać towary lub wykonywać usługi;
  3. dokładnym adresem miejsca, w którym będziemy prowadzili naszą działalność gospodarczą;
  4. szczegółowym opisem nie tylko samego profilu przedsiębiorstwa,
    ale także jego działalności;
  5. danymi personalnymi osoby, która będzie występowała w roli przedstawiciela polskiego przedsiębiorstwa w Niemczech lub będzie pełniła tam funkcję kierownika.

Dopełnienie wszystkich tych formalności pomoże nam uniknąć nieprzyjemności ze strony niemieckiego urzędu skarbowego i pomoże przedstawicielstwu naszej firmy w Niemczech łatwiej rozpocząć działalność na nowym rynku zagranicznym.

JAK PRZECHOWYWAĆ DOKUMENTY KSIĘGOWE W NIEMCZECH?

Prawo w Polsce i w Niemczech jest zgodne w kwestii konieczności przechowywania dokumentów księgowych. Dowody oraz dokumenty księgowe to te powstające w czasie tzw. zdarzenia gospodarczego, są to chociażby pokwitowania czy faktury. W tej kategorii mieszczą się również dowody własne, czyli np. dowody księgowe, które potwierdzają amortyzację. Nasi zachodni sąsiedzi wymagają, aby listy handlowe były przechowywane 6 lat od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczą. Natomiast w przypadku dowodów księgowych ten okres wynosi aż 10 lat. O tym również musimy pamiętać decydując się na to, by mieć oddział polskiej firmy w Niemczech.

Bez względu na to, czy właśnie zaczynamy prowadzić własną działalność gospodarczą, czy otwieramy jej oddział poza granicami kraju bardzo słusznym posunięciem jest skorzystanie z pomocy biura doradczego oferującego zarówno usługi administracyjne, jak również podatkowe i prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *