Biznes

SPÓŁKA CYWILNA GbR W NIEMCZECH

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest ważnym momentem w życiu młodego przedsiębiorcy. Wybór formy tej działalności, pomysł na biznes oraz kraj, w którym firma będzie miała swoją siedzibę nie mogą być przypadkowe. Chcąc osiągnąć sukces pewne rzeczy trzeba bardzo skrupulatnie zaplanować, a wcześniej dokładnie przeanalizować. Pomoc ze strony biura doradczego może okazać się tu wskazana, czy wręcz niezbędna, a na pewno pozwoli nam zyskać pewność, że przedsięwzięcie,
którego się podejmujemy ma realne szanse powodzenia.

Jeżeli swoją firmę planujemy zarejestrować poza granicami naszego kraju warto wziąć pod uwagę założenie spółki cywilnej GbR w Niemczech. Wielu naszych rodaków już wybrało takie rozwiązanie i dobrze radzi sobie u naszych zachodnich sąsiadów w roli własnych szefów. Jak do nich dołączyć? Czego wymaga od nas niemieckie prawo?

SPÓŁKA CYWILNA GbR W NIEMCZECH – WARUNKI

Rejestrując swoją firmę trzeba pamiętać, że spółka cywilna GbR w Niemczech nie zawsze jest dopuszczalną formą działalności gospodarczej w danej branży. Założenia spółki cywilnej mogą dokonać niezależni przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić wspólnie jedno przedsiębiorstwo. Dobierając wspólników trzeba wziąć pod uwagę również to, że za wszelkie działania spółki każdy z przedsiębiorców ponosi taką samą odpowiedzialność bez względu na to, czy np. zgadzał się z ostatecznie podjętą błędną decyzją, czy też był jej przeciwny.
Co równie istotne wszyscy wspólnicy za zobowiązania firmy odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem.Zatem sprawą kluczową przy zakładaniu spółki cywilnej GbR w Niemczech jest właściwy wybór partnerów biznesowych. 

GbR W NIEMCZECH – CO JEST POTRZEBNE?

Zanim udamy się do urzędu w celu założenia GbR w Niemczech należy odpowiednio się do tego przygotować. Co zatem powinniśmy zrobić? Przystępując do założenia spółki cywilnej GbR w Niemczech powinniśmy:

  • jasno sprecyzować cel, który będzie przyświecał zakładanemu przedsiębiorstwu;
  • wybrać godnych zaufania wspólników;
  • wskazać osobę, która w spółce będzie pełniła funkcję zarządzającą;
  • ustalić jak wysoki będzie kapitał początkowy firmy, jak również jaki procentowy udział w nim będą mieli poszczególni wspólnicy;
  • uzgodnić w jaki sposób w naszym przedsiębiorstwie będą zapadały decyzje;
  • opracować plan, zgodnie z którym będzie dokonywał się podział zysków i strat przynoszonych przez naszą firmę.

Gdy wszystkie te decyzje już zostaną podjęte można przystąpić do przygotowania umowy spółki cywilnej. Niemiecki ustawodawca nie narzuca nam takiego obowiązku, jednak
w związku z tym, że odpowiadamy całym swoim majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa warto taką umowę spisać.

W kwestii nazwy nie ma niestety zupełnej dowolności, ponieważ ostatnie słowo należy tu do Izby Gospodarczo-Handlowej. Na nazwę spółki cywilnej w Niemczech na ogół składają się imiona i nazwiska wszystkich wspólników.  W sytuacji, gdy taka nazwa byłaby za długa ogranicza się ją do samych nazwisk.

Z racji tego, że spółka tego typu uznawana jest przez niemieckie prawo tylko w stosunkowo wąskim zakresie jako osoba prawna swoją działalność może rozpocząć praktycznie od razu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *