Biznes

SPÓŁKA Z O.O. W NIEMCZECH

W prawie niemieckim istnieje osiem rodzajów spółek, spośród których mogą wybierać potencjalni przedsiębiorcy. Jednym z nich jest spółka GmbH, czyli nic innego jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasi rodacy, którzy mieszkają i pracują za Odrą zakładając własną działalność gospodarczą najczęściej rozpoczynają od jej jednoosobowego wariantu. W zależności od wybranej branży, ilości zatrudnianych osób, a także zamówień na sprzedawane towary lub wykonywane usługi część z nich przekształca swoją firmę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja spółki z o.o. w Niemczech

to koszt 25 tys. euro. Trzeba jednak pamiętać, że połowę tej kwoty, czyli 12,5 tys. euro należy wpłacić zanim przystąpimy do jej rejestracji. Spółkę może założyć zarówno jedna osoba, jak i kilka osób – wtedy wszystkie one będą
jej właścicielami, czyli po prostu udziałowcami. Posiadanie odpowiedniej kwoty wymaganej przez niemieckiego ustawodawcę to jeszcze nie wszystko. Tak naprawdę zakładanie spółki GmbH w Niemczech rozpoczyna się od wizyty u notariusza. Sporządza on odpowiednią umowę, która będzie swego rodzaju fundamentem działalności firmy. Kosz tej wizyty trzeba dopisać do listy wydatków związanych z powołaniem swojej własnej GmbH. Zanim spółka z o.o. w Niemczech zacznie swoje istnienie konieczne jest także wpisanie jej do rejestru handlowego. Warto pamiętać również o tym, że doradca podatkowy, któremu zlecimy dbanie o finanse naszej firmy przygotował tzw. bilans otwarcia, a następnie złożył go do rejestru handlowego. Po dopełnieniu także i tych formalności można udać się do urzędu ds. gospodarki, mieści się on w ratuszu lub urzędzie miejskim. Do obowiązków przedsiębiorcy należy też wizyta w urzędzie skarbowym. W przypadku obu wspomnianych urzędów rejestracja spółki z o.o. w Niemczech wygląda w zasadzie identycznie,
jak ma to miejsce przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej.

Odpowiednik sp.z.o.o to GmbH

Założenie dowolnej formy działalności gospodarczej w Niemczech wiąże
się z koniecznością uiszczenia konkretnej opłaty. W przypadku spółki
z o.o. w Niemczech to koszt 5% jej kapitału zakładowego. Przyjmując,
że będzie to wspomniane 25 tys. euro koszt opłat, którzy należy uwzględnić w budżecie to około 1,3 tys euro. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, opracowanie oraz podpisanie umowy przez wszystkich udziałowców oraz poprzedzająca je narada, nie tylko z właścicielami spółki, ale także z kadrą, która ma nią w przyszłości zarządzać, może potrwać nawet kilka dni, więc należy się uzbroić w cierpliwość. W czasie narady należy poruszyć zasadnicze dla powstającej spółki GmbH kwestie, czyli ustalić jej nazwę, wyznaczyć miejsce na siedzibę, wybrać prezesa. Nie można pominąć także zagadnienia dotyczącego umów dla pracowników spółki, a także sposobów jej finansowania. Całościowe podejście i solidne przygotowanie pomoże uniknąć błędów, za które nowopowstała firma może zostać ukarana przez niemiecką administrację, a tego oczywiście każdy chciałby uniknąć.

Decyzja o założeniu jakiegokolwiek rodzaju działalności gospodarczej
nie może być pochopna i podjęta pod wpływem impulsu. Warto wcześniej skorzystać z pomocy doradcy, który doskonale orientuje się nie tylko w niemieckim prawie, ale także wie, jak funkcjonuje tamtejszy rynek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *