Biznes

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI W NIEMCZECH

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy w Niemczech jest dopilnowanie, by w krajowym rejestrze działalności gospodarczej pojawił się wpis dotyczący jego firmy. Niedopełnienie tego obowiązku, bez względu na to, czy będące wynikiem zaniedbania, celowego działania, czy też braku wiedzy o istnieniu takiego obowiązku, grozi nałożeniem na takiego przedsiębiorcę kary finansowej w wysokości 5 tys. euro. Warto zatem […]