Styl życia

UBEZPIECZENIE W NIEMCZECH

Ubezpieczenie społeczne w Niemczech

Zasady rządzące systemem ubezpieczeń społecznych w Niemczech są nieco inne od tych, które obowiązują po polskiej stronie Odry. Planując założenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech lub emigrację zarobkową do tamtego kraju warto poznać kilka z tych zasad. Zwłaszcza pracodawca powinien orientować się jakie składki ma w związku z tym odprowadzać do niemieckiego ZUS-u i w jakiej powinny być one wysokości.
Jak dokładnie wygląda sprawa ubezpieczeń w Niemczech? Czy można zostać zwolnionym z konieczności opłacania składek? Na co mogą liczyć ci, którzy regularnie je opłacają?

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NIEMCZECH

Składki na zdrowotne ubezpieczenie w Niemczech odprowadzane są co miesiąc z pensji. Dzięki nim mamy możliwość korzystać z tamtejszej opieki zdrowotnej.
Poza tym podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym po niemieckiej stronie Odry istnieje jeszcze jego długoterminowy wariant. Odnosi się on do naszej starości. Gdy w związku z podeszłym wiekiem nie będziemy w stanie sami zająć się sobą w odpowiedni sposób i konieczne stanie się korzystanie z opieki pielęgnacyjnej. Ze składek pobieranych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku choroby wypłacany jest tzw. zasiłek chorobowy. Wypłacanie tego zasiłku możliwe jest tylko w przypadku osób chorych. Tych, które w związku z niezdolnością do pracy zgłoszą ten fakt pracodawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni oraz kasie chorych przedstawią odpowiednie dokumenty.

Osoby pracujące mniej niż 2 miesiące w roku lub takie, które zarabiają miesięcznie mniej niż 450 euro zwolnione są z obowiązku opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie mają one prawo do korzystania z tamtejszej opieki zdrowotnej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I OD WYPADKU W CZASIE PRACY – CO DAJĄ?

Do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne zobowiązani są w Niemczech wszyscy pracownicy. Przepis ten nie odnosi się natomiast do pracodawców, ponieważ oni nie mają takiego obowiązku uregulowanego prawnie. Jeśli jednak nie będą opłacali składek po osiągnięciu wieku emerytalnego nie mogą liczyć na jakiekolwiek świadczenia w tej materii. Warto dodać, że po niemieckiej stronie Odry jest sporo instytucji oferujących ubezpieczenia rentowe oraz emerytalne. Istnieje tam również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, aby to było możliwe należy przepracować wcześniej 5, 15 bądź 35 lat. Wysokość renty lub emerytury uzależniona jest od wysokości pensji, jaką otrzymywaliśmy za naszą pracę oraz od tego, ile lat opłacaliśmy składki. Ponadto ciąża, wychowywanie dziecka, a także nauka liczone są do stażu pracy.

Innym obowiązkowym ubezpieczeniem w Niemczech jest to odnoszące się do wypadków w czasie pracy. Termin „w czasie pracy” po polskiej i niemieckiej stronie Odry rozumiany jest tak samo. Dotyczy on także tych nieszczęśliwych zdarzeń, które miały miejsce w czasie drogi do pracy lub w czasie powrotu z pracy. Z tego ubezpieczenia pokrywane są także koszty ewentualnego przekwalifikowania pracownika po wypadku. Podobnie jest w sytuacji, gdy zostanie u niego stwierdzona choroba zawodowa.

Nie warto żadnych wątpliwości w kwestii ubezpieczeń w Niemczech odkładać i pozostawiać bez wyjaśnienia. Może mieć to niekorzystne skutki zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Pomocne są w tej materii biura doradcze. Wspierają one polskie firmy w kwestii prawnej, administracyjnej oraz podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *