Biznes

ZAKŁADANIE FIRMY W NIEMCZECH

Jak założyć firmę w Niemczech?

Znalezienie satysfakcjonującej pracy nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza wtedy, gdy osób z podobnymi kwalifikacjami jest znacznie więcej niż ofert potencjalnych pracodawców poszukujących pracowników. Praca za niskie wynagrodzenie lub na stanowisku zupełnie niepowiązanym z wykształceniem oraz zainteresowaniami jest niestety smutną codziennością dla licznego grona Polaków. Perspektywa pracy w zawodzie i za znacznie lepsze wynagrodzenia skusiła już wielu naszych rodaków, dlatego podjęli oni decyzję o wyjeździe do Niemiec. Co więcej, część z nich zakłada tam własne firmy i w ten sposób spełnia swoje marzenia, zapewne nie tylko zawodowe. Czemu więc nie założyć firmy w Niemczech?

Co należy posiadać do założenia firmy w Niemczech?

Nie trzeba posiadać niemieckiego obywatelstwa, by założyć działalność gospodarczą po niemieckiej stronie Odry. Tamtejsze prawo daje taką możliwość wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, a zatem również Polakom. Chcąc założyć w Niemczech własną firmę trzeba udać się do urzędu ds. gospodarki, by tam zarejestrować działalność. Wspomniany urząd mieści się w ratuszu lub urzędzie miejskim. Przyszłego przedsiębiorcę urzędnik poprosi o okazanie kilku dokumentów, będą nimi:

  1. dowód tożsamości;
  2. zaświadczenie o zameldowaniu – w tym miejscu warto dodać, że najprostszym sposobem na uzyskanie meldunku za Odrą jest wynajęcie mieszkania bądź domu
    i zaznaczenie w umowie najmu, że będzie tam prowadzona działalność gospodarcza. Brak tego zapisu wiąże się z koniecznością wynajęcia nowego lokalu przeznaczonego do celów gospodarczych, co z kolei generuje dodatkowe koszty;
  3. zaświadczenie o niekaralności;
  4. wypełniony stosowny formularz;
  5. zaświadczenie o zdobytym tytule mistrzowskim lub udokumentowanie nie krótszego niż sześcioletni staż pracy w danym zawodzie, w przypadku, gdy działalność zakładanej firmy będzie wiązała się z rzemiosłem. Oba wspomniane zaświadczenia muszą być w języku niemieckim;
  6. koncesja – do jej posiadania zobowiązane są te firmy, które zamierzają prowadzić lokal gastronomiczny, firmę ubezpieczeniową, bądź trudnić się handlem obwoźnym, handlem materiałami niebezpiecznymi oraz bronią.

Wpis do Niemieckiego rejestru handlowego

Wpisanie do niemieckiego rejestru handlowego konieczne jest w sytuacji, gdy zakładana firma ma być spółką, nie dotyczy to jednak spółki cywilnej. Koszt takiego wpisu to około 500 euro za rejestrację spółki akcyjnej, 400 euro za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
a w przypadku spółki osobowej jest to wydatek rzędu 350 euro. Przyszły niemiecki przedsiębiorca zobligowany jest też do opłacenia w Monitorze Federalnym i dowolnym tytule prasowym anonsu o powstaniu spółki. Należy również pamiętać o wynagrodzeniu
dla doradcy podatkowego i notariusza, których uprzednio trzeba odwiedzić chcąc założyć firmę w Niemczech.

Dodatkowo na przedsiębiorcy ciąży obowiązek przynależności do izby handlowo-przemysłowej lub rzemieślniczej i konieczność opłacania comiesięcznych składek.
Jeżeli firma początkowo nie przekracza ustalonego limitu dochodów może zostać zwolniona na pewien czas z opłacania tych składek. Urząd ds. gospodarki automatycznie przypisuje nowopowstałą firmę nie tylko do wspomnianej izby, ale także informuje o tym fakcie urząd statystyczny, urząd skarbowy, jak również towarzystwo ubezpieczeniowe, które przesyłają przedsiębiorcy formularze rejestracyjne. Rzeczywiste rozpoczęcie działalności gospodarczej może nastąpić dopiero po wypełnieniu tych formularzy, ponieważ dopiero na tej podstawie przedsiębiorstwo otrzymuje, np. numer identyfikacji podatkowej.

Mimo to, zwłaszcza dla osób dopiero rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wskazane jest, aby skontaktowały się firmą doradczą, która nie tylko udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania młodego przedsiębiorcy, ale także pomoże w załatwieniu niezbędnych formalności wiążących się z zakładaniem firmy w Niemczech.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *