>

Często odwiedzane

Informacje Pozostałe

Ile dni pod rząd można pracować w Niemczech?

Zgodnie z niemieckim prawem pracy, maksymalna liczba dni, jaką pracownik może pracować pod rząd, wynosi sześć. Po sześciu kolejnych dniach pracy pracownik ma prawo do co najmniej jednego dnia wolnego. To ograniczenie ma na celu zapewnienie pracownikom odpowiedniego czasu na odpoczynek i regenerację. Przepisy dotyczące maksymalnej liczby dni pracy pod rząd w Niemczech W Niemczech, […]

Informacje

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy w Niemczech?

Koszt ubezpieczenia firmy w Niemczech jest zmienny i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności gospodarczej, wielkość przedsiębiorstwa, liczba pracowników, obroty firmy oraz zakres i wysokość pokrycia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia obowiązkowe, takie jak ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (Berufshaftpflichtversicherung) dla niektórych profesji czy ubezpieczenie pracownicze (Gesetzliche Unfallversicherung), mają ustalone stawki. Natomiast ubezpieczenia dobrowolne, takie jak ubezpieczenie […]

Informacje

Jak ubezpieczyć się w Niemczech bez pracy?

Aby ubezpieczyć się w Niemczech bez pracy, należy rozważyć kilka opcji. Osoby bez zatrudnienia mogą skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez państwo (Gesetzliche Krankenversicherung – GKV) lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (Private Krankenversicherung – PKV). W przypadku GKV, jeśli wcześniej byłeś ubezpieczony i straciłeś pracę, możesz być uprawniony do kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach dobrowolnych. Osoby, […]

Informacje

Czy AOK dziala w Polsce?

AOK, czyli Allgemeine Ortskrankenkasse, to niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych, który nie działa bezpośrednio w Polsce. W Polsce funkcjonuje własny system ubezpieczeń zdrowotnych zarządzany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Niemniej jednak, osoby ubezpieczone w systemie AOK mogą korzystać z niektórych świadczeń zdrowotnych w Polsce na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), pod warunkiem, że AOK jest […]

Informacje

Czy ZUS widzi że pracuje za granicą?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce nie ma bezpośredniego dostępu do informacji o pracy za granicą. Jednakże, instytucje zagraniczne mogą wymieniać się danymi z ZUS w ramach współpracy międzynarodowej i na podstawie odpowiednich umów dwustronnych lub wielostronnych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Pracując za granicą, osoba zobowiązana jest do przestrzegania przepisów kraju, w którym pracuje, w tym […]

Informacje

Ile wynosi składka zdrowotna w Niemczech?

Składka zdrowotna w Niemczech jest obowiązkowa i zależy od dochodów osoby ubezpieczonej. W systemie publicznym, zwanym Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), składka zdrowotna w 2023 roku wynosi zazwyczaj około 14,6% dochodu brutto ubezpieczonego, z czego połowę pokrywa pracownik, a połowę pracodawca. Do tego dochodzi dodatkowy wkład, który jest zmienny i ustalany indywidualnie przez każdą kasę chorych, średnio […]

Informacje

Ile płaci się ZUS w Niemczech?

W Niemczech system ubezpieczeń społecznych nie jest nazywany ZUS, co jest skrótem od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucji charakterystycznej dla Polski. W Niemczech odpowiednikiem ZUS jest system ubezpieczeń społecznych, który obejmuje ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od bezrobocia oraz ubezpieczenie pielęgnacyjne. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w Niemczech jest zależna od dochodów i jest podzielona między […]

Informacje

Ile czasu trwa założenie spółki?

Czas potrzebny na założenie spółki zależy od wielu czynników, w tym od wybranej formy prawnej, kraju, w którym spółka jest zakładana, oraz od kompletności i poprawności przygotowanych dokumentów. Proces ten może trwać od jednego dnia do kilku tygodni. W niektórych jurysdykcjach istnieje możliwość szybkiego założenia spółki przez internet, co może znacznie skrócić czas oczekiwania. W […]

Co lepsze spółka czy jednoosobową działalność?
Informacje

Co lepsze spółka czy jednoosobową działalność?

Wybór między spółką a jednoosobową działalnością gospodarczą zależy od wielu czynników, takich jak zakres działalności, planowany obrót, preferencje dotyczące odpowiedzialności prawnej i podatkowej, a także plany rozwoju biznesu. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest zazwyczaj prostsza w zarządzaniu i ma mniej formalności, ale wiąże się z pełną odpowiedzialnością osobistą. Spółki oferują ograniczoną odpowiedzialność i są bardziej elastyczne […]

Informacje

Czy spółka Z.o.o ma zdolnosc sadowa?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w Polsce jest podmiotem prawnym, co oznacza, że posiada zdolność sądową. Zdolność sądowa to zdolność do występowania w roli strony w postępowaniu sądowym, zarówno jako powód, jak i pozwany. Spółka z o.o. może więc samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także być stroną w procesach sądowych. Definicja Zdolności […]

Informacje

Dlaczego spółka z O.O wady i zalety?

Wprowadzenie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest popularną formą prawną przedsiębiorstwa w wielu krajach, w tym w Polsce. Charakteryzuje się ona ograniczoną odpowiedzialnością wspólników, co oznacza, że nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym, a jedynie do wysokości wniesionych wkładów. Ta forma prawna ma zarówno zalety, jak i wady, które wpływają […]

Reklama