W jakim celu zakłada się spółkę?
Informacje

W jakim celu zakłada się spółkę?

Celem zakładania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która może obejmować różnorodne formy działalności, takie jak produkcja, handel czy usługi. Spółka umożliwia podział ryzyka biznesowego pomiędzy wspólników, pozyskiwanie kapitału, a także oferuje korzyści prawne i podatkowe. Ponadto, spółka jako osoba prawna posiada zdolność prawną do zawierania umów, zaciągania zobowiązań oraz bycia stroną w postępowaniach sądowych. Rodzaje […]

Czy można mieć spółkę samemu?
Informacje

Czy można mieć spółkę samemu?

Tak, można mieć spółkę samemu. W zależności od jurysdykcji i rodzaju spółki, istnieją różne formy prawne, które pozwalają na jednoosobowe prowadzenie działalności gospodarczej. Przykładem może być jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jedna osoba może być jedynym właścicielem i jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Założenie Jednoosobowej Spółki z o.o. – Krok po Kroku […]

Jakie podatki płaci firma w Niemczech?
Informacje

Jakie podatki płaci firma w Niemczech?

W Niemczech firmy podlegają różnym rodzajom opodatkowania, które obejmują podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer), podatek od wartości dodanej (Umsatzsteuer, czyli VAT), podatek handlowy (Gewerbesteuer), podatek od zysków kapitałowych oraz inne podatki lokalne i specjalne. Wysokość podatków zależy od formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju działalności oraz osiąganych dochodów. Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer) w Niemczech […]

Jakie są rodzaje spółki?
Informacje

Jakie są rodzaje spółki?

Rodzaje spółek w polskim prawie obejmują spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Każda z nich posiada różne cechy prawne, strukturę własności oraz zasady odpowiedzialności wspólników. Rodzaje Spółek w Polskim Prawie Handlowym W polskim prawie handlowym wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów spółek, które różnią się między […]