Informacje

Czy jako Polak mogę założyć firmę w Niemczech?

Jako Polak możesz założyć firmę w Niemczech, korzystając z prawa Unii Europejskiej, które umożliwia obywatelom państw członkowskich prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całej UE na równych zasadach. Proces zakładania firmy w Niemczech obejmuje kilka kroków, takich jak wybór formy prawnej przedsiębiorstwa, rejestracja w odpowiednich urzędach oraz spełnienie wymogów podatkowych i prawnych obowiązujących w Niemczech. Procedura […]

Informacje

Gdzie lepiej założyć firmę w Polsce czy w Niemczech?

Wybór miejsca założenia firmy jest kluczową decyzją dla każdego przedsiębiorcy, która może mieć długofalowe konsekwencje dla działalności biznesowej. Polska i Niemcy oferują różne środowiska biznesowe, które mają swoje unikalne zalety i wyzwania. Polska, będąc krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, oferuje niższe koszty pracy oraz atrakcyjne ulgi podatkowe dla inwestorów. Niemcy, jako jedna z największych […]

Informacje

Czy opłaca się założyć firmę w Niemczech?

Założenie firmy w Niemczech może być korzystne z wielu powodów, w tym ze względu na silną gospodarkę, stabilne środowisko prawne i polityczne, dobrze rozwiniętą infrastrukturę oraz dostęp do dużego i zamożnego rynku konsumenckiego. Niemcy oferują również różnorodne formy wsparcia dla przedsiębiorców, w tym dotacje i ulgi podatkowe, co może dodatkowo zwiększyć atrakcyjność inwestycji. Jednak potencjalni […]

Informacje

Czy można samemu założyć spółkę?

Tak, można samemu założyć spółkę. Proces zakładania spółki zależy od jej formy prawnej i wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych, w tym przygotowania odpowiednich dokumentów, zarejestrowania w odpowiednich urzędach oraz wpłacenia kapitału zakładowego, jeśli jest wymagany. Najczęściej zakładane spółki to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółka akcyjna (S.A.), ale istnieją również inne formy, […]