Informacje

Czy opłaca się założyć spółkę?

Założenie spółki to decyzja, która może mieć znaczący wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa i jego właścicieli. Odpowiedź na pytanie, czy opłaca się zakładać spółkę, zależy od wielu czynników, takich jak cele biznesowe, wymagania prawne, kwestie podatkowe, potrzeby finansowania oraz preferencje dotyczące struktury własności i zarządzania. Spółka może oferować korzyści w postaci ograniczonej odpowiedzialności, łatwiejszego dostępu do […]

Informacje

Jak otworzyc spolke w Niemczech?

Aby otworzyć spółkę w Niemczech, należy przejść przez kilka kluczowych etapów, które obejmują wybór odpowiedniej formy prawnej, przygotowanie niezbędnych dokumentów, rejestrację w odpowiednich urzędach oraz spełnienie wymogów podatkowych i ubezpieczeniowych. Proces ten wymaga dokładnego zaplanowania i zrozumienia niemieckiego systemu prawnego. Proces Rejestracji Spółki w Niemczech: Krok po Kroku Otwarcie spółki w Niemczech to proces, który […]

Jaki podatek płaci spółka?
Informacje

Jaki podatek płaci spółka?

Spółki w Polsce podlegają różnym rodzajom opodatkowania w zależności od ich formy prawnej i rodzaju prowadzonej działalności. Głównymi podatkami, które spółka może płacić, są podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w przypadku spółek osobowych, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), a także inne podatki i opłaty lokalne, takie […]

Informacje

Czy Polak może założyć firmę w Niemczech?

Tak, Polak może założyć firmę w Niemczech. Obywatele Polski, jako obywatele Unii Europejskiej, mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec na takich samych zasadach jak obywatele niemieccy. Proces zakładania firmy w Niemczech obejmuje kilka kroków, takich jak wybór formy prawnej przedsiębiorstwa, rejestracja w odpowiednich urzędach oraz spełnienie wymogów podatkowych i prawnych obowiązujących w […]

Ile spółka Z.o.o placi podatku?
Informacje

Ile spółka Z.o.o placi podatku?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Stawka podatku CIT wynosi zasadniczo 19%, jednak dla niektórych podmiotów, w tym małych przedsiębiorców oraz spółek rozpoczynających działalność, może być zastosowana niższa stawka 9%. Ponadto, istnieją różne ulgi i zwolnienia podatkowe, które mogą wpłynąć na ostateczną kwotę podatku należnego […]

Kto płaci podatek od umowy spółki?
Informacje

Kto płaci podatek od umowy spółki?

Podatek od umowy spółki, znany również jako podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), jest zobowiązaniem podatkowym, które powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki w Polsce. Płatnikiem tego podatku jest z reguły spółka lub wspólnicy wchodzący w skład spółki, w zależności od formy prawnej spółki i szczegółowych przepisów dotyczących danego rodzaju umowy. W przypadku spółek osobowych, takich […]

Kiedy spółka placi VAT?
Informacje

Kiedy spółka placi VAT?

Spółka jest zobowiązana do płacenia podatku VAT (Value Added Tax – podatek od wartości dodanej) w Polsce, gdy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT, takich jak sprzedaż towarów czy świadczenie usług. Obowiązek podatkowy powstaje zazwyczaj w momencie wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. VAT […]

Czy spółka z o.o. może być non profit?
Informacje

Czy spółka z o.o. może być non profit?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Polsce może być założona i prowadzona z celami non-profit, pod warunkiem że jej działalność jest zgodna z prawem i realizuje cele społecznie lub gospodarczo użyteczne. Chociaż sp. z o.o. jest typowo formą organizacyjną przedsiębiorstw komercyjnych, może być również wykorzystywana do prowadzenia działalności non-profit, takiej jak działalność charytatywna, […]

Co należy zrobić po założeniu spółki zoo?
Informacje

Co należy zrobić po założeniu spółki zoo?

Po założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Polsce, istnieje szereg kroków, które należy podjąć, aby firma mogła prawidłowo funkcjonować. Do najważniejszych z nich należą: 1. Zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 2. Otwarcie rachunku bankowego dla spółki. 3. Ustanowienie […]

Informacje

Ile wynosi ZUS dla jednoosobowej spolki zoo?

Wysokość składek ZUS dla jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) zależy od kilku czynników, takich jak czas prowadzenia działalności gospodarczej i osiągane przychody. Nowo założone firmy mogą korzystać z ulg, takich jak preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców przez pierwsze 24 miesiące działalności. Po tym okresie lub jeśli przedsiębiorca nie kwalifikuje się do […]