Informacje

Czy na spółkę można dostać dofinansowanie?

Tak, spółki mogą ubiegać się o różnego rodzaju dofinansowania. Dostępne źródła finansowania mogą pochodzić z programów rządowych, funduszy unijnych, dotacji, kredytów preferencyjnych, a także z inicjatyw prywatnych. Dofinansowanie może być przeznaczone na rozpoczęcie działalności, rozwój firmy, inwestycje w innowacje, badania i rozwój, a także na szkolenia pracowników. Warunki uzyskania dofinansowania zależą od wielu czynników, takich […]

Ile trzeba mieć udziałów w spółce?
Informacje

Ile trzeba mieć udziałów w spółce?

Ilość udziałów, jaką trzeba posiadać w spółce, aby uzyskać kontrolę lub wpływ na decyzje, zależy od wielu czynników, w tym od typu spółki, struktury własnościowej, statutu oraz obowiązujących przepisów prawa. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) kontrolę zazwyczaj zapewnia posiadanie większości udziałów, co umożliwia przeważanie w głosowaniach na zgromadzeniu wspólników. W spółce akcyjnej […]

Informacje

Czy spółka liczy się do emerytury?

Wprowadzenie do tematu „Czy spółka liczy się do emerytury?” może brzmieć następująco: W kontekście planowania emerytalnego, jednym z kluczowych aspektów jest zrozumienie, jak różne formy zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej wpływają na przyszłe świadczenia emerytalne. W przypadku osób prowadzących własną spółkę, istotne jest zrozumienie, w jaki sposób dochody z tej działalności są traktowane przez systemy […]

Informacje

W jakiej spółce nie płaci się ZUS-u?

W Polsce istnieją określone sytuacje, w których przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS). Dotyczy to na przykład osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które korzystają ze zwolnienia z ZUS na podstawie tzw. małego ZUS-u, czyli obniżonych składek dla małych przedsiębiorstw. Ponadto, zwolnienie z płacenia składek ZUS może dotyczyć nowych przedsiębiorców […]