Czy spółka może być 1 osobową?
Informacje

Czy spółka może być 1 osobową?

Tak, spółka może być jednoosobowa. W wielu jurysdykcjach prawnych istnieje możliwość założenia spółki przez jedną osobę, która jest jednocześnie jedynym akcjonariuszem lub wspólnikiem. Przykładem takiej formy prawnej jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednoosobowa sp. z o.o.), gdzie jedna osoba fizyczna lub prawna może być jedynym udziałowcem. Definicja i Charakterystyka Jednoosobowej Spółki z o.o Czy […]

Czy spółkę może prowadzić jedna osoba?
Informacje

Czy spółkę może prowadzić jedna osoba?

Tak, spółkę może prowadzić jedna osoba. W zależności od jurysdykcji i rodzaju spółki, istnieją różne formy prawne umożliwiające jednoosobowe prowadzenie działalności gospodarczej. Przykłady takich form to jednoosobowa działalność gospodarcza, jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy jednoosobowa spółka akcyjna. Każda z tych form ma swoje specyficzne wymogi prawne i regulacje dotyczące zakładania, prowadzenia i odpowiedzialności właściciela. […]

Informacje

Czy w spółce odpowiada się majątkiem własnym?

W spółkach prawa handlowego odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest różnie uregulowana i zależy od formy prawnej spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz w spółce akcyjnej (S.A.) wspólnicy (akcjonariusze) nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym, ponieważ odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów. Natomiast w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej […]

Czy można mieć 100% udziałów w spółce?
Informacje

Czy można mieć 100% udziałów w spółce?

Tak, można posiadać 100% udziałów w spółce. W wielu jurysdykcjach prawnych jest to dozwolone i oznacza, że jedna osoba lub podmiot jest jedynym właścicielem spółki. Posiadanie wszystkich udziałów daje pełną kontrolę nad decyzjami biznesowymi i zarządzaniem spółką. Właściciel Jednoosobowy: Czy Możliwe jest Posiadanie 100% Udziałów w Spółce? W świecie biznesu, gdzie współpraca i partnerstwo są […]