Informacje

Czy można wystawic fakture w Niemczech bez A1?

W Niemczech, faktura za wykonane usługi lub dostarczone towary może być wystawiona bez posiadania formularza A1. Formularz A1 jest dokumentem potwierdzającym, że osoba pracująca w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii podlega systemowi zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia. Nie jest on wymagany do wystawienia faktury, ale może być konieczny w przypadku delegowania pracowników do […]

Informacje

Do jakiej kwoty nie placi się podatku w Niemczech?

W Niemczech istnieje kwota wolna od podatku, która oznacza minimalny dochód, poniżej którego podatnik nie jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego. Na rok 2023 kwota wolna od podatku dla osób samotnie rozliczających się wynosi 10 908 euro, natomiast dla małżeństw rozliczających się wspólnie podwaja się i wynosi 21 816 euro. Kwoty te mogą ulec zmianie […]

Informacje

Ile procent zabieraja z wyplaty w Niemczech?

W Niemczech wysokość podatków i składek społecznych pobieranych z wynagrodzenia pracowników zależy od wielu czynników, takich jak wysokość dochodu, klasa podatkowa, stan cywilny oraz to, czy mają dzieci. Ogólnie, pracownicy mogą oczekiwać, że z ich wynagrodzenia brutto zostanie potrącone od około 35% do 45% na podatki i składki ubezpieczeniowe, w tym podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne, […]

Kto płaci bykowe w Niemczech?
Informacje

Kto płaci bykowe w Niemczech?

W Niemczech „bykowe” (niem. „Kuhgeld”) to potoczne określenie alimentów płatnych na rzecz dziecka, które nie mieszka na stałe z jednym z rodziców. Zgodnie z niemieckim prawem, obowiązek płacenia alimentów na dziecko spoczywa na rodzicu, który nie sprawuje nad nim codziennej opieki, czyli nie mieszka z nim na co dzień. Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie i […]