Informacje

Jak ubezpieczyć się w Niemczech bez pracy?

Aby ubezpieczyć się w Niemczech bez pracy, należy rozważyć kilka opcji. Osoby bez zatrudnienia mogą skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez państwo (Gesetzliche Krankenversicherung – GKV) lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (Private Krankenversicherung – PKV). W przypadku GKV, jeśli wcześniej byłeś ubezpieczony i straciłeś pracę, możesz być uprawniony do kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach dobrowolnych. Osoby, […]

Informacje

Czy AOK dziala w Polsce?

AOK, czyli Allgemeine Ortskrankenkasse, to niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych, który nie działa bezpośrednio w Polsce. W Polsce funkcjonuje własny system ubezpieczeń zdrowotnych zarządzany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Niemniej jednak, osoby ubezpieczone w systemie AOK mogą korzystać z niektórych świadczeń zdrowotnych w Polsce na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), pod warunkiem, że AOK jest […]

Informacje

Czy ZUS widzi że pracuje za granicą?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce nie ma bezpośredniego dostępu do informacji o pracy za granicą. Jednakże, instytucje zagraniczne mogą wymieniać się danymi z ZUS w ramach współpracy międzynarodowej i na podstawie odpowiednich umów dwustronnych lub wielostronnych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Pracując za granicą, osoba zobowiązana jest do przestrzegania przepisów kraju, w którym pracuje, w tym […]

Informacje

Ile wynosi składka zdrowotna w Niemczech?

Składka zdrowotna w Niemczech jest obowiązkowa i zależy od dochodów osoby ubezpieczonej. W systemie publicznym, zwanym Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), składka zdrowotna w 2023 roku wynosi zazwyczaj około 14,6% dochodu brutto ubezpieczonego, z czego połowę pokrywa pracownik, a połowę pracodawca. Do tego dochodzi dodatkowy wkład, który jest zmienny i ustalany indywidualnie przez każdą kasę chorych, średnio […]