Ile można zarobic bez Freistellung?
Informacje

Ile można zarobic bez Freistellung?

W Niemczech, „Freistellung” oznacza zwolnienie z obowiązku płacenia podatku do pewnego limitu. Jeśli osoba nie posiada „Freistellungsauftrag”, czyli zlecenia na zwolnienie od podatku, to bank automatycznie pobiera podatek od zysków kapitałowych, takich jak odsetki czy dywidendy. W 2023 roku podstawowy wolny od podatku dochód (Grundfreibetrag) wynosi 10 347 euro dla osób pojedynczych i 20 694 […]

Informacje

Kto jest zwolniony z podatku w Niemczech?

Osoby zwolnione z podatku w Niemczech to przede wszystkim te, które osiągają dochód poniżej określonego progu podatkowego, czyli podstawowej kwoty wolnej od podatku. W 2023 roku wynosi ona 10 347 euro dla osób samotnie rozliczających się i 20 694 euro dla małżeństw rozliczających się wspólnie. Ponadto, zwolnienia mogą dotyczyć niektórych grup zawodowych, takich jak dyplomaci […]

Informacje

Ile to jest 13.50 euro brutto w Niemczech?

Wprowadzenie do tematu „13.50 euro brutto w Niemczech” dotyczyłoby omówienia wartości wynagrodzenia brutto w kontekście niemieckiego rynku pracy. Wartość 13,50 euro brutto jako stawka godzinowa jest punktem wyjścia do analizy, jakie są koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika oraz jakie kwoty netto otrzyma pracownik po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z niemieckim […]

Informacje

Jaka jest najlepsza grupa podatkowa w Niemczech?

Najlepsza grupa podatkowa w Niemczech zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. W Niemczech istnieje sześć klas podatkowych (Steuerklassen), które są dostosowane do różnych sytuacji życiowych, takich jak stan cywilny, posiadanie dzieci czy zatrudnienie małżonka. Grupa podatkowa I jest przeznaczona dla pojedynczych podatników, II dla samotnych rodziców, III dla żonatych/zamężnych, gdzie jeden partner zarabia znacznie więcej lub […]