Informacje

Czy gewerbe liczy się do emerytury?

W Niemczech, osoby prowadzące działalność gospodarczą (Gewerbe) są zobowiązane do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, które obejmują również ubezpieczenie emerytalne (Rentenversicherung). Płatności te są wymagane i przyczyniają się do nabywania prawa do emerytury w przyszłości. Wysokość emerytury zależy od sumy wpłaconych składek oraz od czasu trwania opłacania ubezpieczenia. Osoby samozatrudnione mogą również dobrowolnie zwiększać swoje […]

Informacje

Jak najtaniej założyć spółkę?

Założenie spółki w najbardziej ekonomiczny sposób wymaga przemyślanego podejścia i wykorzystania dostępnych narzędzi oraz opcji, które mogą zminimalizować początkowe koszty. Oto kilka kluczowych kroków, które pomogą założyć spółkę tanio: 1. Wybór formy prawnej: Zdecyduj się na formę prawną, która oferuje niskie koszty założenia i prowadzenia, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółkę […]

Informacje

W jakim kraju najlepiej założyć działalność gospodarczą?

Wybór kraju do założenia działalności gospodarczej zależy od wielu czynników, takich jak stabilność polityczna, gospodarcza, system podatkowy, łatwość prowadzenia biznesu, dostęp do rynków oraz jakość infrastruktury. Kraje takie jak Singapur, Nowa Zelandia, Dania, Hongkong czy Szwajcaria często są wymieniane jako jedne z najlepszych miejsc do prowadzenia biznesu ze względu na ich pro-biznesowe regulacje, niskie obciążenia […]

Informacje

Czy w Niemczech płaci się ZUS?

W Niemczech nie płaci się ZUS, ponieważ ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) to instytucja charakterystyczna dla systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. W Niemczech odpowiednikiem ZUS jest system ubezpieczeń społecznych, który obejmuje ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, pielęgnacyjne, wypadkowe oraz bezrobocia, a zarządzany jest przez różne instytucje, takie jak Deutsche Rentenversicherung (ubezpieczenia emerytalne) czy Gesetzliche Krankenversicherung (ubezpieczenia zdrowotne). Porównanie […]