Informacje Pozostałe

Ile dni pod rząd można pracować w Niemczech?

Zgodnie z niemieckim prawem pracy, maksymalna liczba dni, jaką pracownik może pracować pod rząd, wynosi sześć. Po sześciu kolejnych dniach pracy pracownik ma prawo do co najmniej jednego dnia wolnego. To ograniczenie ma na celu zapewnienie pracownikom odpowiedniego czasu na odpoczynek i regenerację. Przepisy dotyczące maksymalnej liczby dni pracy pod rząd w Niemczech W Niemczech, […]

Informacje Pozostałe

Jak dlugo można pracować w Niemczech bez meldunku?

Osoby przybywające do Niemiec w celach zarobkowych mogą przebywać i pracować bez konieczności meldunku przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Po upływie tego czasu, zgodnie z niemieckim prawem, konieczne jest dokonanie rejestracji zamieszkania (Anmeldung) w odpowiednim urzędzie meldunkowym. Przepisy dotyczące czasu pracy w Niemczech bez meldunku Praca w Niemczech przyciąga wielu obcokrajowców, którzy poszukują lepszych warunków […]

Informacje Pozostałe

Czy z Polską wiza można pracować w Niemczech?

Wiza krajowa wydana przez Polskę nie uprawnia automatycznie do podjęcia pracy w Niemczech. Osoby posiadające polską wizę krajową, która jest wizą typu D, mogą przebywać w Polsce i podróżować po innych krajach strefy Schengen, ale nie mogą na jej podstawie pracować w Niemczech. Aby legalnie pracować w Niemczech, obywatele państw trzecich muszą uzyskać odpowiednią niemiecką […]

Informacje Pozostałe

Ile Polak może przebywać w Niemczech?

Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mają prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium innych państw członkowskich, w tym Niemiec. Zgodnie z przepisami UE, Polacy mogą przebywać w Niemczech bez konieczności uzyskania wizy lub innego pozwolenia na pobyt do 90 dni w okresie 180 dni. Jeśli planują pobyt dłuższy niż 90 dni, muszą zarejestrować […]

Ile trzeba pracować w Niemczech aby dostać emeryturę?
Informacje Pozostałe

Ile trzeba pracować w Niemczech aby dostać emeryturę?

Aby otrzymać prawo do minimalnej emerytury w Niemczech, należy mieć co najmniej 5 lat składkowych. Pełne świadczenia emerytalne przysługują po osiągnięciu wieku emerytalnego i po zgromadzeniu co najmniej 35 lat składkowych. Warto jednak zaznaczyć, że warunki te mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych przepisów i reform systemu emerytalnego. Wymagania Dotyczące Minimalnego Okresu Ubezpieczenia w […]

Informacje Pozostałe

Ile zarabia przeciętny Niemiec na miesiąc?

Przeciętna miesięczna pensja brutto w Niemczech wynosi około 3 975 EUR (stan na rok 2021). Warto jednak pamiętać, że kwota ta może się różnić w zależności od regionu, branży, doświadczenia zawodowego oraz poziomu wykształcenia pracownika. Netto, po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przeciętna pensja jest niższa. Średnie Wynagrodzenie w Niemczech: Analiza Statystyczna W […]

Informacje Pozostałe

Ile trzeba zarabiać żeby godnie żyć w Polsce?

Aby godnie żyć w Polsce, konieczne jest osiąganie dochodu, który pozwala na pokrycie podstawowych potrzeb takich jak mieszkanie, jedzenie, opieka zdrowotna, edukacja oraz umożliwia pewien poziom oszczędności i rozrywki. Wysokość takiego dochodu może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak liczba osób w gospodarstwie domowym, region kraju, w którym się mieszka, czy indywidualne […]

Pozostałe

Co to znaczy GmbH?

Definicja i Charakterystyka GmbH GmbH, czyli Gesellschaft mit beschränkter Haftung, to forma prawna przedsiębiorstwa, która jest bardzo popularna w krajach niemieckojęzycznych, takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria. Termin ten można przetłumaczyć jako „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Jest to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz podobnych form prawnych w innych krajach, takich […]

Pozostałe

ZASIŁEK CHOROBOWY W NIEMCZECH – ILE WYNOSI?

Decydując się na podjęcie pracy poza krajem warto wcześniej zapoznać się z obowiązkami oraz prawami pracowniczymi, jakie będą miały zastosowanie w naszym przypadku. Naturalnie nikt z nas nie chce chorować, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że nie jesteśmy niezniszczalni i każdemu może zdarzyć się zachorować.  Co zrobić, gdy zachorujemy i ze względu na stan zdrowia nie […]

Pozostałe

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO – U KOGO NAJLEPIEJ

Choć pewnie nie raz słyszeliśmy określenie „tłumacz przysięgły” lub „tłumaczenie przysięgłe” to prawdopodobnie nie każdy potrafiłby odpowiedzieć na pytanie, kim jest owy tłumacz, czym dokładnie się zajmuje oraz dlaczego samo określenie „tłumacz” w jego wypadku nie wystarczy. W jakiej sytuacji tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego może okazać się potrzebne? TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – […]