Informacje

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy w Niemczech?

Koszt ubezpieczenia firmy w Niemczech jest zmienny i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności gospodarczej, wielkość przedsiębiorstwa, liczba pracowników, obroty firmy oraz zakres i wysokość pokrycia ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia obowiązkowe, takie jak ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (Berufshaftpflichtversicherung) dla niektórych profesji czy ubezpieczenie pracownicze (Gesetzliche Unfallversicherung), mają ustalone stawki. Natomiast ubezpieczenia dobrowolne, takie jak ubezpieczenie […]

Informacje

Jak ubezpieczyć się w Niemczech bez pracy?

Aby ubezpieczyć się w Niemczech bez pracy, należy rozważyć kilka opcji. Osoby bez zatrudnienia mogą skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez państwo (Gesetzliche Krankenversicherung – GKV) lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego (Private Krankenversicherung – PKV). W przypadku GKV, jeśli wcześniej byłeś ubezpieczony i straciłeś pracę, możesz być uprawniony do kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach dobrowolnych. Osoby, […]

Informacje

Czy AOK dziala w Polsce?

AOK, czyli Allgemeine Ortskrankenkasse, to niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych, który nie działa bezpośrednio w Polsce. W Polsce funkcjonuje własny system ubezpieczeń zdrowotnych zarządzany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Niemniej jednak, osoby ubezpieczone w systemie AOK mogą korzystać z niektórych świadczeń zdrowotnych w Polsce na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), pod warunkiem, że AOK jest […]

Informacje

Czy ZUS widzi że pracuje za granicą?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce nie ma bezpośredniego dostępu do informacji o pracy za granicą. Jednakże, instytucje zagraniczne mogą wymieniać się danymi z ZUS w ramach współpracy międzynarodowej i na podstawie odpowiednich umów dwustronnych lub wielostronnych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Pracując za granicą, osoba zobowiązana jest do przestrzegania przepisów kraju, w którym pracuje, w tym […]

Informacje

Ile wynosi składka zdrowotna w Niemczech?

Składka zdrowotna w Niemczech jest obowiązkowa i zależy od dochodów osoby ubezpieczonej. W systemie publicznym, zwanym Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), składka zdrowotna w 2023 roku wynosi zazwyczaj około 14,6% dochodu brutto ubezpieczonego, z czego połowę pokrywa pracownik, a połowę pracodawca. Do tego dochodzi dodatkowy wkład, który jest zmienny i ustalany indywidualnie przez każdą kasę chorych, średnio […]

Informacje

Ile płaci się ZUS w Niemczech?

W Niemczech system ubezpieczeń społecznych nie jest nazywany ZUS, co jest skrótem od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucji charakterystycznej dla Polski. W Niemczech odpowiednikiem ZUS jest system ubezpieczeń społecznych, który obejmuje ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od bezrobocia oraz ubezpieczenie pielęgnacyjne. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w Niemczech jest zależna od dochodów i jest podzielona między […]

Informacje

Ile czasu trwa założenie spółki?

Czas potrzebny na założenie spółki zależy od wielu czynników, w tym od wybranej formy prawnej, kraju, w którym spółka jest zakładana, oraz od kompletności i poprawności przygotowanych dokumentów. Proces ten może trwać od jednego dnia do kilku tygodni. W niektórych jurysdykcjach istnieje możliwość szybkiego założenia spółki przez internet, co może znacznie skrócić czas oczekiwania. W […]

Co lepsze spółka czy jednoosobową działalność?
Informacje

Co lepsze spółka czy jednoosobową działalność?

Wybór między spółką a jednoosobową działalnością gospodarczą zależy od wielu czynników, takich jak zakres działalności, planowany obrót, preferencje dotyczące odpowiedzialności prawnej i podatkowej, a także plany rozwoju biznesu. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest zazwyczaj prostsza w zarządzaniu i ma mniej formalności, ale wiąże się z pełną odpowiedzialnością osobistą. Spółki oferują ograniczoną odpowiedzialność i są bardziej elastyczne […]

Informacje

Czy spółka Z.o.o ma zdolnosc sadowa?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w Polsce jest podmiotem prawnym, co oznacza, że posiada zdolność sądową. Zdolność sądowa to zdolność do występowania w roli strony w postępowaniu sądowym, zarówno jako powód, jak i pozwany. Spółka z o.o. może więc samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także być stroną w procesach sądowych. Definicja Zdolności […]

Informacje

Dlaczego spółka z O.O wady i zalety?

Wprowadzenie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest popularną formą prawną przedsiębiorstwa w wielu krajach, w tym w Polsce. Charakteryzuje się ona ograniczoną odpowiedzialnością wspólników, co oznacza, że nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym, a jedynie do wysokości wniesionych wkładów. Ta forma prawna ma zarówno zalety, jak i wady, które wpływają […]