Informacje

Czy ZUS widzi że pracuje za granicą?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce nie ma bezpośredniego dostępu do informacji o pracy za granicą. Jednakże, instytucje zagraniczne mogą wymieniać się danymi z ZUS w ramach współpracy międzynarodowej i na podstawie odpowiednich umów dwustronnych lub wielostronnych dotyczących zabezpieczenia społecznego. Pracując za granicą, osoba zobowiązana jest do przestrzegania przepisów kraju, w którym pracuje, w tym […]

Informacje

Ile wynosi składka zdrowotna w Niemczech?

Składka zdrowotna w Niemczech jest obowiązkowa i zależy od dochodów osoby ubezpieczonej. W systemie publicznym, zwanym Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), składka zdrowotna w 2023 roku wynosi zazwyczaj około 14,6% dochodu brutto ubezpieczonego, z czego połowę pokrywa pracownik, a połowę pracodawca. Do tego dochodzi dodatkowy wkład, który jest zmienny i ustalany indywidualnie przez każdą kasę chorych, średnio […]

Informacje

Ile płaci się ZUS w Niemczech?

W Niemczech system ubezpieczeń społecznych nie jest nazywany ZUS, co jest skrótem od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucji charakterystycznej dla Polski. W Niemczech odpowiednikiem ZUS jest system ubezpieczeń społecznych, który obejmuje ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od bezrobocia oraz ubezpieczenie pielęgnacyjne. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w Niemczech jest zależna od dochodów i jest podzielona między […]

Informacje

Ile czasu trwa założenie spółki?

Czas potrzebny na założenie spółki zależy od wielu czynników, w tym od wybranej formy prawnej, kraju, w którym spółka jest zakładana, oraz od kompletności i poprawności przygotowanych dokumentów. Proces ten może trwać od jednego dnia do kilku tygodni. W niektórych jurysdykcjach istnieje możliwość szybkiego założenia spółki przez internet, co może znacznie skrócić czas oczekiwania. W […]

Co lepsze spółka czy jednoosobową działalność?
Informacje

Co lepsze spółka czy jednoosobową działalność?

Wybór między spółką a jednoosobową działalnością gospodarczą zależy od wielu czynników, takich jak zakres działalności, planowany obrót, preferencje dotyczące odpowiedzialności prawnej i podatkowej, a także plany rozwoju biznesu. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest zazwyczaj prostsza w zarządzaniu i ma mniej formalności, ale wiąże się z pełną odpowiedzialnością osobistą. Spółki oferują ograniczoną odpowiedzialność i są bardziej elastyczne […]

Informacje

Czy spółka Z.o.o ma zdolnosc sadowa?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) w Polsce jest podmiotem prawnym, co oznacza, że posiada zdolność sądową. Zdolność sądowa to zdolność do występowania w roli strony w postępowaniu sądowym, zarówno jako powód, jak i pozwany. Spółka z o.o. może więc samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także być stroną w procesach sądowych. Definicja Zdolności […]

Informacje

Dlaczego spółka z O.O wady i zalety?

Wprowadzenie: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest popularną formą prawną przedsiębiorstwa w wielu krajach, w tym w Polsce. Charakteryzuje się ona ograniczoną odpowiedzialnością wspólników, co oznacza, że nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym, a jedynie do wysokości wniesionych wkładów. Ta forma prawna ma zarówno zalety, jak i wady, które wpływają […]

Informacje

Czy jedna osoba może zalozyc spółkę?

Tak, w wielu jurysdykcjach prawnych możliwe jest założenie spółki przez jedną osobę. Zależnie od kraju i formy prawnej spółki, jednoosobowy założyciel może pełnić różne role, takie jak jedyny akcjonariusz, jedyny członek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jedyny wspólnik. Przykładowo, w Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza może być prowadzona jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z […]

Informacje

Jaka spółka płaci najmniejsze podatki?

Wprowadzenie do tematu „Jaka spółka płaci najmniejsze podatki?” wymagałoby analizy danych finansowych różnych przedsiębiorstw, aby zidentyfikować te, które płacą najmniejsze podatki. Często są to firmy korzystające z optymalizacji podatkowej, działające w jurysdykcjach o niskich stawkach podatkowych lub wykorzystujące luki w przepisach. Należy jednak pamiętać, że informacje te są zmienne i zależą od wielu czynników, w […]

Informacje

Czy spółka płaci ZUS?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Polsce jest zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) za swoich pracowników. Składki te obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Obowiązek ten dotyczy zarówno członków zarządu, jeśli są oni zatrudnieni na umowę o pracę, jak i pozostałych pracowników. W przypadku członków zarządu niebędących pracownikami, […]