Czy spółka płaci VAT?
Informacje

Czy spółka płaci VAT?

Spółka, jako podmiot gospodarczy, jest zobowiązana do płacenia podatku VAT (Value Added Tax – podatek od wartości dodanej), jeśli jest zarejestrowana jako podatnik VAT i wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT. Obowiązek płacenia VAT dotyczy sprzedaży towarów i usług na terytorium danego kraju, a także importu towarów i niektórych usług z zagranicy. Wysokość stawek VAT oraz […]

Po co kupować spółki?
Informacje

Po co kupować spółki?

Kupowanie spółek może służyć różnym celom, takim jak rozszerzenie działalności gospodarczej, wejście na nowe rynki, uzyskanie dostępu do nowych technologii, zwiększenie udziału w rynku, dywersyfikacja ryzyka, osiągnięcie synergii kosztowych i operacyjnych, a także wykorzystanie istniejących zasobów i kompetencji. Ponadto, przejęcie istniejącej spółki może być szybszą i mniej ryzykowną ścieżką wzrostu w porównaniu do budowania nowego […]

Czy spółka może kupić dom?
Informacje

Czy spółka może kupić dom?

Tak, spółka może kupić dom. W wielu jurysdykcjach spółki mają prawo do nabywania nieruchomości, w tym domów, które mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak inwestycje, zapewnienie mieszkania pracownikom, siedziba firmy lub inne związane z działalnością gospodarczą cele. Proces zakupu domu przez spółkę jest podobny do procesu zakupu przez osobę fizyczną, ale wymaga dodatkowych […]

Czy spółka może kupic dom?
Informacje

Czy spółka może kupic dom?

Tak, spółka może kupić dom. W wielu jurysdykcjach prawnych spółki, będące osobami prawnymi, mają zdolność prawną do nabywania, posiadania i zarządzania nieruchomościami, w tym domami. Proces zakupu domu przez spółkę może różnić się od procesu zakupu przez osobę fizyczną, ponieważ może wymagać dodatkowych formalności korporacyjnych i podatkowych. Aspekty prawne zakupu nieruchomości przez spółkę Czy spółka […]

Czy spółka może być jednoosobowa?
Informacje

Czy spółka może być jednoosobowa?

Tak, spółka może być jednoosobowa. W wielu jurysdykcjach prawnych istnieje możliwość założenia spółki przez jedną osobę, która staje się jedynym właścicielem i może pełnić wszystkie funkcje zarządcze. Przykładem takiej formy prawnej jest jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednoosobowa sp. z o.o.), gdzie jedna osoba jest jednocześnie jedynym udziałowcem oraz może być jedynym członkiem zarządu. Definicja […]

Co można wliczyć w koszty spółki?
Informacje

Co można wliczyć w koszty spółki?

W koszty spółki można wliczyć różnorodne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do najczęstszych należą koszty zakupu towarów i materiałów, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, amortyzacja środków trwałych, wydatki na usługi obce, koszty utrzymania i eksploatacji środków trwałych, opłaty licencyjne i abonamentowe, koszty podróży służbowych, wydatki na reklamę i promocję, odsetki od kredytów i […]

Informacje

Ile bierze ksiegowa za prowadzenie spółki?

Koszt prowadzenia księgowości przez księgową dla spółki zależy od wielu czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, liczba transakcji, rodzaj prowadzonej księgowości (pełna księgowość czy księga przychodów i rozchodów), zakres obowiązków księgowej oraz region, w którym usługa jest świadczona. Ceny mogą się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. W celu uzyskania dokładnych informacji, najlepiej jest […]

Informacje

Czy można otworzyc spółkę jednoosobowa?

Tak, można otworzyć jednoosobową spółkę. W wielu krajach istnieje forma prawna umożliwiająca założenie spółki przez jedną osobę, która jest jednocześnie jedynym właścicielem i może pełnić wszystkie funkcje zarządcze. Przykładem takiej formy prawnej jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces zakładania takiej spółki zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju i zazwyczaj […]

Informacje

Dlaczego spółka nie placi ZUS?

Spółka może nie płacić składek na ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) z kilku powodów. Może to wynikać z trudności finansowych, które uniemożliwiają terminowe regulowanie zobowiązań, błędów administracyjnych, nieświadomości prawnej lub celowego unikania płatności. Niepłacenie składek na ZUS jest niezgodne z prawem i może prowadzić do sankcji, w tym kar pieniężnych, odsetek za zwłokę, a nawet odpowiedzialności […]

Jaka spółka dla małej firmy?
Informacje

Jaka spółka dla małej firmy?

Wybór odpowiedniej formy prawnej dla małej firmy jest kluczowym krokiem, który może mieć długofalowe konsekwencje dla sposobu jej działania, opodatkowania oraz poziomu odpowiedzialności prawnej jej właścicieli. W Polsce małe przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółki komandytowej. Wybór odpowiedniej formy zależy od […]