Biznes

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI W NIEMCZECH

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy w Niemczech jest dopilnowanie, by w krajowym rejestrze działalności gospodarczej pojawił się wpis dotyczący jego firmy. Niedopełnienie tego obowiązku, bez względu na to, czy będące wynikiem zaniedbania, celowego działania, czy też braku wiedzy o istnieniu takiego obowiązku, grozi nałożeniem na takiego przedsiębiorcę kary finansowej w wysokości 5 tys. euro. Warto zatem samodzielnie zgłosić się do odpowiedniej jednostki i dopełnić wszystkich formalności zanim zostaniemy zmuszeni do tego karą.

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI – CO TO JEST?

Niemiecki rejestr handlowy, czyli Handelsregister, to katalog o charakterze publicznym, w którym zapisywane są podmioty gospodarcze. W Niemczech jest on jawny, dlatego każdy, kto ma taką potrzebę może zapoznać się z tą ewidencją. Osobą dokonującą wpisu
jest urzędnik sądu rejonowego. Sam wpis może mieć charakter deklaratoryjny, a zatem potwierdzający istniejący już stan prawny, jak również konstruktywny, czyli taki, który stan prawny dopiero tworzy. Chcąc dokonać wpisu do ewidencji działalności w Niemczech trzeba podać kilka informacji dotyczących przedsiębiorstwa, są to:

  • nazwa przedsiębiorstwa;
  • przedmiot wykonywanej przez firmę działalności; 
  • forma prawna naszego przedsiębiorstwa;
  • dane osób upoważnionych do reprezentowania firmy, np. właściciel, członkowie zarządu;
  • wysokość kapitału założycielskiego, jak również zakładowego;
  • dane komandytariuszy oraz członków;
  • adres siedziby, a także adresy wszystkich filii oraz oddziałów posiadanych
    przez przedsiębiorstwo.

Na niemiecki rejestr handlowy składają się dwa odrębne działy oznaczone literami A oraz B. W części A znaleźć można przedsiębiorstwa pojedyncze, jak również spółki kapitałowe, a także posiadające zdolność prawną jednostki gospodarcze. Natomiast część B zarezerwowana jest dla spółek kapitałowych, które prowadzą swoją działalność po niemieckiej stronie Odry. Wpisanie działalności gospodarczej do rejestru, zmiana wcześniej dokonanego wpisu lub jego usunięcie mają charakter prawno-procesowego oświadczenia przed sądem.FIRMA W NIEMIECKIM REJESTRZE HANDLOWYM – KIEDY TRZEBA WPISAĆ?

To, w jakiej branży za Odrą działa konkretne przedsiębiorstwo wpływa na to, czy prowadzący je przedsiębiorca ma obowiązek wpisania swojej firmy do niemieckiego rejestru handlowego. Względem małych przedsiębiorców, bez względu na to, w jakiej działają branży, nie mają zastosowania przepisy dotyczące regulacji związanych z zarejestrowaniem w rejestrze spółek.

Jeżeli okaże się, że widniejące w ewidencji dane dotyczące jakiejś firmy nie są prawdziwe to konsekwencje takiego stanu rzeczy ponosi podmiot gospodarczy, którego ten wpis dotyczy lub sam przedsiębiorca, który owego wpisu dokonał. Wiąże się to z faktem, że rejestr działalności opiera się na zasadzie ochrony zaufania, co w praktyce oznacza, że wszystkie dane oraz informacje z góry uważane są jako zgodne z prawdą. Niemiecki rejestr handlowy prowadzony jest w wersji elektronicznej w myśl przyjętej w 2007 roku stosownej unijnej dyrektywy. Polskie biura doradcze służą pomocą polskim przedsiębiorcom także w tym względzie i pomagają dokonać wpisu spółki do niemieckiego rejestru handlowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *