Praca

JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWĄ 
W NIEMCZECH?

Emigracja zarobkowa jest dość powszechnym zjawiskiem. Pewnie większość z nas zna kogoś, kto choć na krótki czas (np. w związku z pracą sezonową przy zbiorze owoców lub warzyw) opuścił ojczyznę, by poza jej granicami podjąć pracę. Część z tych osób wróciła do Polski i tu wydała zarobione pieniądze. Jednak nie wszyscy zdecydowali
się na powrót. Perspektywa wyższych zarobków za taką samą pracę, zwłaszcza po przeliczeniu wynagrodzenia z euro lub funtów na złotówki, jest poważnym argumentem, którego nie można pominąć. Prawdopodobnie przynajmniej dla części wyjeżdżających ważna jest także odległość od ojczyzny i od rodzony, która w niej została. Nie dziwi zatem fakt,
że to właśnie Niemcy są jednym z najczęściej wybieranych krajów, do których Polacy udają się w poszukiwaniu pracy. Co zatem zrobić, żeby znaleźć tam możliwie jak najlepszą pracę?

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA W NIEMCZECH – CO TO ZNACZY?

Osoby zachęcające nas do wyjazdu za Odrę w celu znalezienia lepiej płatnej pracy mają rację mówiąc, że tam nawet bez specjalnego doświadczenia zawodowego można znaleźć zatrudnienie i to już za całkiem przyzwoite wynagrodzenie. Co jednak zrobić, by dla potencjalnego pracodawcy stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kandydatem na pracownika? Odpowiedź jest prosta – założyć działalność jednoosobową w Niemczech

Zgodnie z tamtejszym prawem przedsiębiorca A zatrudniający przedsiębiorcę B, np. w firmie budowlanej, jest zwolniony z konieczności ubezpieczenia takiego pracownika, ponieważ przedsiębiorca B zakładając działalność gospodarczą miał obowiązek ubezpieczyć się wcześniej. Innym argumentem jest to, że płaca minimalna przypisana jest w Niemczech do konkretnych branż i jest związana z umową o pracę. W przypadku dwóch przedsiębiorców brak stosunku pracy, a zatem przedsiębiorcy A i B mogą ustalić między sobą inną kwotę wynagrodzenia. Takie rozwiązanie cieszy zatem obie strony.

GEWERBA – POTRZEBNE DOKUMNETY

Rejestracji jednoosobowej działalności w Niemczech dokonuje się w urzędzie do spraw gospodarczych. Ten natomiast mieści się w lokalnym ratuszu lub urzędzie miasta.
Jeśli posiadamy wszystkie niezbędne poniższe dokumenty:

  1. dowód osobisty lub paszport – czyli po prostu ważny dokument tożsamości;
  2. zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu mistrzowskiego lub posiadaniu doświadczenia
    w zawodzie, nie może być krótsze niż 6 lat – obowiązek dostarczenia tego dokumentu (oczywiście w języku niemieckim) ciąży na osobach, których działalność
    wiązać się będzie z jednym z zawodów rzemieślniczych;
  3. dokument poświadczający, że jesteśmy zameldowani na terenie tego kraju;
  4. wymagane koncesje – dotyczy to tylko tych przedsiębiorców, którzy działalność swojej firmy wiążą np. z transportem, handlem bronią lub materiałami niebezpiecznymi, gastronomią bądź ubezpieczeniami;

prawdopodobnie uda nam się w czasie tej jednej wizyty założyć działalność jednoosobową w Niemczech. Trzeba też dokonać opłaty, która w poszczególnych landach może być różna. Średnio jest to koszt z przedziału 20 – 30 euro.

Jak nie trudno zauważyć założenie jednoosobowej działalności w Niemczech nie jest przesadnie skomplikowaną procedurą. Mimo to, warto skontaktować się z biurem doradczym zwłaszcza wtedy, gdy nie posługujemy się jeszcze biegle językiem niemieckim
i mamy problem z wypełnieniem formularza, który w urzędzie dostępny
jest tylko w tym języku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *