Pozostałe Styl życia

KINDERGELD W NIEMCZECH

KINDERGELD W NIEMCZECH

Osoby podejmujące decyzję o wyjeździe do pracy za granicę często zostawiają w kraju współmałżonka i dzieci. Jeżeli tylko kwestia finansowa stoi na przeszkodzie, by wyjechać wspólnie warto wcześniej zorientować się jak wygląda sprawa ewentualnych zasiłków
oraz opieki socjalnej, jak również, czy państwo, na terenie którego chcemy podjąć pracę i zamieszkać przewiduje w tej materii pomoc finansową dla obcokrajowców.

Jeżeli taka możliwość istnieje należy dowiedzieć się, jakie warunki musimy spełnić, by korzystać ze świadczeń socjalnych. Jeśli kierunek naszej emigracji to Niemcy jest dora wiadomość – w Niemczech zasiłki wypłacane są również obcokrajowcom.

KINDERGELD W NIEMCZECH – CO TO JEST?

Kindergeld to świadczenie rodzinne w Niemczech. Przysługuje on bez względu na dochody rodziców. Może być wypłacane na wszystkie dzieci do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 25 lat. Zasiłek ten wypłacany jest na ogół matce dzieci. Jeżeli rodzice nie mieszkają razem, są w separacji lub po rozwodzie świadczenie wpływa na konto tego z nich, z kim mieszkają dzieci. Na wysokość Kindergeld w Niemczech wpływa ilość posiadanych dzieci. Znaczna część osób, które pobierają ten zasiłek może starać się również o Kinderzuschlag, czyli świadczenie rodzinne przysługujące rodzinom posiadającym niski dochód.

Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z niemieckim prawem za dzieci uznawane są nie tylko nasze biologiczne dzieci, ale także dzieci współmałżonka, oraz dzieci adoptowane i przybrane, wnuki, a w przypadku związków jednopłciowych także dzieci zarejestrowanego partnera życiowego. Na każde z nich przysługuje Kindergeld w Nieczech

Prawo do tego zasiłku nabywają także obcokrajowcy pracujący na terenie Niemiec przynajmniej od pół roku, podlegają oni nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Kindergeld na dzieci mieszkające poza granicami państwa niemieckiego przysługuje jednak tylko wtedy, gdy rodzice dzieci są małżeństwem, a przebywanie na terenie Niemiec jednego
z nich wiąże się wyłącznie z kwestiami zarobkowymi.

WYMAGANE DOKUMNETY – KINDERGELD

Chcąc otrzymywać Kindergeld w Niemczech należy udać się do Kasy Rodzinnej Krajowego Urzędu Pracy i złożyć przeznaczony do tego wniosek oraz wymagane przez ten urząd dokumenty. Pomoże to zaoszczędzić czasu i niepotrzebnych nerwów, ponieważ w przypadku, gdy nie dostarczymy kompletu wymaganych zaświadczeń oraz dokumentów urząd
i tak poprosi nas o ich skompletowanie. 

W zależności od tego, jaki jest nasz status zawodowy będziemy zobowiązani
do przedstawienia nieco innych dokumentów. Inny zestaw będzie obowiązywał osoby oddelegowane przez pracodawcę do pracy w Niemczech, a inny natomiast tych,
którzy takiego oddelegowania nie otrzymali. O jeszcze inne zaświadczenia będą musieli postarać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Niemiec.

Na początku 2019 r. zmieniły się stawki zasiłku rodzinnego u naszych zachodnich sąsiadów. Obecnie na pierwsze oraz drugie dziecko otrzymamy 204 euro, na trzecie 210, zaś na czwarte i każde następne po 235 euro. 

Także w kwestii zasiłków na dzieci pomocne mogą okazać się biura doradcze, których pracownicy podpowiedzą nam, jakie dokładnie dokumenty musimy przedstawić w urzędzie oraz skąd pobrać potrzebne zaświadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *