Wiedza

KOSZTY UBEZPIECZENIA W NIEMCZECH

Ubezpieczenia w Niemczech

Ubezpieczenia społeczne to coś, co nierozerwalnie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym, że Polska tak jak Niemcy należy do Unii Europejskiej to niektóre przepisy regulowane odgórnie mogą brzmieć podobnie. Nie można czuć się tym samym zwolnionym z obowiązku zdobycia rzetelnych informacji na ten temat. Trzeba również pamiętać, że koszty ubezpieczenia w Niemczech ponoszone są zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Podejmując decyzję o założeniu tam działalności gospodarczej posiadanie wiedzy na ten temat jest po prostu niezbędne.

RODZAJE UBEZPIECZEŃ W NIEMCZECH

Niemiecki system ubezpieczeń społecznych opiera się na 5 filarach, każdy z nich dotyczy innego rodzaju ubezpieczeń. U naszych zachodnich sąsiadów wyróżnia się następujące rodzaje ubezpieczeń:

  1. ubezpieczenie emerytalne – jest to obowiązkowe ubezpieczenie i podlegają mu wszyscy pracownicy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzają dobrowolnie. Jeśli jednak z niego zrezygnują nie mogą liczyć na świadczenia emerytalne w przyszłości. Wysokość świadczenia emerytalnego wyliczana jest na podstawie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia oraz ilości lat składkowych;
  2. standardowe ubezpieczenie zdrowotne – comiesięczne opłacanie tej składki uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej;
  3. długoterminowe ubezpieczenie zdrowotne – to ubezpieczenie w razie, gdy w starszym wieku będziemy musieli korzystać z opieki pielęgnacyjnej, ponieważ nasz zaawansowany wiek i wiążące się z nim dolegliwości utrudnią nam właściwe zajmowanie się sobą;
  4. ubezpieczenie od wypadków przy pracy – ten rodzaj ubezpieczenia w całości pokrywa pracodawca i jest ono obowiązkowe. W razie wypadku w czasie pracy, w drodze do niej lub w czasie powrotu z pracy ubezpieczony pracownik może liczyć na pełny zakres świadczeń z tego tytułu. Co więcej, w razie konieczności z tego ubezpieczenia pokrywane są koszty ewentualnego przekwalifikowania po wypadku lub leczenia
    w związku ze stwierdzeniem wystąpienia choroby zawodowej;
  5. ubezpieczenie na wypadek bezrobocia – brak go w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Wysokość składki na ten rodzaj ubezpieczenia to 6,5% płacy. Jeśli jest opłacane przez minimum rok mamy prawo do zasiłku wtedy, gdy stracimy pracę.

Decydując się na emigrację zarobkową za Odrę warto też wziąć po uwagę koszty ubezpieczenia w Niemczech. Szacuje się, że 40% wydatków z pensji to właśnie składki
na ubezpieczenia.

KOSZY UBEZPIECZENIA W NIEMCZECH

Na wysokość kosztów ubezpieczenia w Niemczech wpływ ma nasz stan cywilny, stan zdrowia, a także wiek. Najniższą składkę, około 60 euro pracodawca zapłaci za osobę młodą, zdrową i samotną.

W sytuacji, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości w związku z kosztami ubezpieczeń w Niemczech dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy biura doradczego.
Jego pracownicy doskonale orientują się w tamtejszych przepisach i mogą udzielić nam cennych wskazówek nie tylko w sprawie ubezpieczeń i ich kosztów. Warto też dodać, że coraz więcej polskich biur doradczych otwiera swoje oddziały po niemieckiej stronie Odry i tam wspierają polskich przedsiębiorców w kwestiach podatkowych, administracyjnych
oraz prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *