Wiedza

LICENCJE TRANSPORTOWE W NIEMCZECH

Młody przedsiębiorca na ogół wręcz nie pomoże się doczekać, kiedy zacznie oficjalnie prowadzić swój biznes. Nie ma się co temu dziwić, ponieważ większość tych, którzy decydują się na założenie firmy chce w jakiś sposób zostać zauważona i doceniona przez potencjalnych klientów. W końcu na tym polega prowadzenie firmy – by stać się marką samą w sobie, kimś rozpoznawalnym. 

Sama rejestracja działalności gospodarczej za Odrą nie trwa specjalnie długo, zwłaszcza jej jednoosobowego wariantu. Jeżeli mamy wszystkie wymagane przez ustawodawcę pozwolenia i zaświadczenia proces ten przebiega dość sprawnie. Nieco inaczej wygląda kwestia założenia przedsiębiorstwa transportowego. Czas, jaki będzie nam potrzebny
na załatwienie niezbędnych formalności (w tym także uzyskanie licencji transportowej w Niemczech) wynosi około 1,5 miesiąca. Uzbrojenie się w cierpliwość będzie jak najbardziej pożądane.

LICENCJA TRANSPORTOWA W NIEMCZECH – KIEDY JEST NAM POTRZEBNA?

Prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego wymaga posiadania ważnej licencji transportowej w Niemczech. Brak tego pozwolenia uniemożliwia zarejestrowanie spółki o tym charakterze. Nawet wtedy, gdy planujemy założyć działalność jednoosobową i trudnić się transportem nie możemy legalnie podjąć pracy bez wspomnianej licencji. Czym zatem jest licencja transportowa i w jaki sposób ją zdobyć?

Zgodnie z niemieckim prawem transport towarowy to przewóz osób za odpłatą bądź taki transport, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej. W myśl tych samych przepisów ciężar całkowity pojazdów wraz z przyczepą wykorzystywanych do tego transportu musi przekraczać 3,5 tony.

RODZAJE LICENCJI TRANSPORTOWYCH

W zależności od tego, po jakich drogach zamierzamy się poruszać jesteśmy zobowiązani do posiadania innej licencji. Jeśli nie planujemy świadczenia usług transportowych poza granicami Niemiec w zupełności wystarczy nam pozwolenie na transport drogowy obejmujące swoim zakresem tylko ten kraj. W przypadku, gdy chcemy poruszać się po drogach krajów należących do Unii Europejskiej, a także po terytorium Szwajcarii oraz krajów wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przepisy unijne wymagają od nas, byśmy posiadali licencję unijną.

Naturalnie żadna z powyższych licencji transportowych w Niemczech nie jest wydawana bez uiszczenia przez zainteresowanego nią przedsiębiorcy stosownej opłaty, jak również wypełnienia odpowiedniego formularza. Kwota ta w poszczególnych landach może się różnić, ponieważ niemieckie prawo zostawia im tu pewnego rodzaju swobodę.
W przypadku Berlina opłata podstawowa wynosi 300 euro, natomiast za każdy kolejny zgłaszany przez nas pojazd dodatkowe 55 euro. Wypełniony wniosek składamy we właściwym dla miejsca naszego zameldowania powiatowym bądź miejskim urzędzie do spraw komunikacji.

W przypadku, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości nie zaszkodzi skorzystać z pomocy biura doradczego. Jego pracownicy udzielą nam odpowiedzi na wszystkie pytania związane zarówno z licencjami transportowymi w Niemczech, jak również na te dotyczące prowadzenia spółek za Odrą.

KOSZT ZAŁOŻENIA FIRMY TRANSPORTOWEJ W NIEMCZECH

Dobrze przemyślany i opracowany nawet w najdrobniejszych szczegółach biznes-plan to podstawa – swego rodzaju fundament, na którym mamy szansę zbudować coś naprawdę ciekawego i pokazać to światu. Oczywiście pomysł to nie wszystko, a jeśli nie wiadomo
o co chodzi, to prawdopodobieństwo, że chodzi o pieniądze jest bardzo duże, szczególnie wtedy, gdy chodzi o zakładanie firmy. Sporo zależy też od charakteru działalności jaką planujemy prowadzić oraz kraju, w którym będzie to miało miejsce.

Jeśli chcemy zajmować się transportem za Odrą musimy wcześniej zorientować się z jakie koszty wiążą się z założeniem firmy transportowej w Niemczech. Dobrym rozwiązaniem jest udanie się do biura doradczego. Jego pracownik pomoże nam obliczyć wysokość nakładów pieniężnych, jakie musimy posiadać, by rozpocząć działalność gospodarczą związaną z transportem.

LICENCJE TRANSPORTOWE – ILE TO KOSZTUJE?

Nie ważne, czy chcemy otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą (gewerbe), czy dowolny rodzaj spółki zajmującej się transportem to i tak musimy posiadać licencję transportową. W zależności od tego w jakim dokładnie rodzaju transportu chcemy się specjalizować prawo unijne nakłada na nas obowiązek posiadania innej licencji.
Jej otrzymanie uzależnione jest od spełnienia warunku finansowej sprawności, osobistej niezawodności oraz fachowej kwalifikacji. To ostatnie wiąże się ze zdaniem egzaminu i uzyskaniem kwalifikacji dyspozytora ruchu. Koszt egzaminu (część pisemna – 120 minut, część ustna – 30 minut) to 130 euro, a gdy konieczne jest powtórne przystąpienie
do niego koszt ten to 110 euro. Warto dodać, że każde przedsiębiorstwo transportowe musi mieć dyspozytora ruchu. Zatem koszt egzaminu i ewentualnego kursu przygotowawczego należy dopisać do listy wydatków związanych z kosztami założenia firmy transportowej w Niemczech.

W przypadku, gdy nie planujemy świadczyć usług transportowych poza terenem Niemiec wystarczy w zupełności licencja uprawniająca nas do poruszania się po drogach tego kraju. Jeżeli zaś chcemy wyjeżdżać poza granice tego państwa przepisy unijne zobowiązują
nas do posiadania i okazywania w czasie kontroli licencji uprawniającej do poruszania się nie tylko po drogach krajów należących do Unii Europejskiej, ale także tych państw, które tworzą Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jak również po terenie Szwajcarii.

KOSZT ZAŁOŻNIA FIRMY TRANSPORTOWEJ – CO OPRÓCZ LICENCJI?

Kolejnym punktem na liście kosztów związanych z założeniem firmy transportowej w Niemczech jest niejako samo złożenie wniosku, ponieważ koszt tzw. opłaty podstawowej to wydatek rzędu 300 euro, a każdy zgłaszany przez nas samochód to dodatkowe 55 euro. Powyższe stawki mogą różnić się w poszczególnych landach. W związku z tym bardzo dobrym rozwiązaniem jest udanie się do biura doradczego. Warto dodać, że polskie biura doradcze otwierają swoje palcówki także po niemieckiej stronie Odry, dzięki czemu rozmowa będzie przebiegała tam w języku polskim.

Nie można również zapomnieć o ubezpieczeniach pracowników i pojazdów, którymi będą oni w imieniu naszej firmy przewozić ludzi lub transportować towary. Jak widać koszty założenia firmy transportowej w Niemczech nie należą do zbyt niskich. Jeśli jednak mamy pomysł na własną działalność gospodarczą to warto pokazać się światu. Może to akurat nam uda się zawojować niemiecki rynek transportowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *