Wiedza

REJESTRACJA DO PODATKU VAT W NIEMCZECH

O tym, że płacenie podatku VAT jest obowiązkiem wszystkich przedsiębiorców, także polskich i niemieckich, raczej nikomu nie trzeba przypominać. Jednak prawdopodobnie tylko nieliczni wiedzą, że to właśnie Niemcy są niejako ojczyzną podatku VAT.
Skąd takie stwierdzenie? W 1920 roku niemiecki przedsiębiorca Carl Friedrich von Simens w swoich pracach przedstawił ideę tego podatku. Mimo to prawo nie zawsze wymaga od przedsiębiorcy z Polski rejestracji tego podatku. W takim razie, kiedy powinniśmy się do niego zarejestrować? I jak przebiega sam proces rejestracji?

VAT W NIEMCZECH – GDZIE SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Polskie i niemieckie prawo różnią się miedzy sobą w kwestii rejestracji przedsiębiorstwa do VAT. Świadomość odmienności tych przepisów jest ważna, gdy planujemy założyć działalność gospodarczą za Odrą. W Niemczech przedsiębiorstwu nadawane są dwa różne numery podatkowe. Pierwszy z nich firma otrzymuje, gdy firmę można zaliczyć do płatników prowadzących wyłącznie transakcje na terenie Niemiec, czyli wewnątrzkrajowe. Natomiast podmiotom gospodarczym, które prowadzą transakcje wewnątrzunijne nadawany jest drugi rodzaj numeru podatkowego. Przedsiębiorca nie ma obowiązku występowania
o ten drugi numer, obowiązek ten dotyczy nas tylko wtedy, gdy planujemy poszerzyć swoją działalność wchodząc na zagraniczne, unijne rynki.

Polscy przedsiębiorcy, których firmy mają swoje siedziby u naszych zachodnich sąsiadów rejestracji do podatku VAT w Niemczech mogą dokonać w jednym z dwóch urzędów, które w związku z tym podatkiem obsługują Polaków. Trzeba pamiętać, że jako przedsiębiorcy nie możemy sobie wybrać, do którego z tych urzędów się udamy, ponieważ wprowadzono podział alfabetyczny w kwestii przyjmowania interesantów.
W przypadku, gdy nazwisko właściciela bądź nazwa firmy zaczynają się na litery od A do M właściwym dla nich Urzędem Skarbowym jest ten znajdujący się w Oranienburgu. Natomiast w Urzędzie Skarbowym w Cottbus rejestracji mogą dokonać płatnicy, których nazwiska lub nazwy firm zaczynają się na litery od N do Ż.

Choć sam proces rejestracji nie jest skomplikowany można skorzystać z pomocy kancelarii podatkowej, która pomoże nam dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją do VAT w Niemczech.

DEKLARACJE VAT – OBOWIĄZKOWE ROZLICZENIA

Zgłaszając naszą firmę do VAT w Niemczech dla tamtego fiskusa oznacza to, że właśnie w tym kraju chcemy rozliczać się z tego podatku. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do składania deklaracji VAT, które u naszych zachodnich sąsiadów składane są jedynie w formie elektronicznej. W Niemczech można zrobić to tylko poprzez specjalną aplikację stworzoną w tym celu, którą wcześniej należy pobrać, czyli po prostu się zarejestrować. Rejestracji dokonuje się bezpłatnie i jest to czynność jednorazowa.

Jeśli chcemy mieć pewność, że nie przeoczyliśmy niczego związanego z rejestracją VAT w Niemczech warto umówić się na spotkanie w biurze doradczym i całą kwestię przedyskutować z pracownikiem biura. W czasie takiej wizyty możemy liczyć nie tylko na uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z podatkiem VAT, ale także na te dotyczące pomocy prawnej oraz podatkowej świadczonej przez biuro podmiotom gospodarczym na terenie Niemiec.

JAK ZAREJESTROWAĆ VAT W NIEMCZECH

Choć nikt z nas nie lubi płacenia podatków ani pewnie niczego, co z nimi się wiąże to nie zwalnia to nas z ich płacenia. Nawet wyjazd za granicę nie zadziała tu magicznie i nie sprawi, że znikną one z naszego życia na zawsze. Opuszczenie ojczyzny może nieco zmodyfikować sposób, w jaki będziemy się z nich rozliczać, jednak nie anuluje samej konieczności płacenia podatków.

Fakt, że Polska podobnie jak Niemcy należy do Unii Europejskiej sprawia, że możemy liczyć na to, iż pewne przepisy podlegające regulacjom unijnym będą wyglądać podobnie. Jednak kwestia prowadzenia działalności gospodarczej w obu tych krajach różni się chociażby wymaganiami dotyczącymi sposobu prowadzenia finansów firmy. Skoro tak, to w jaki sposób zarejestrować się do VAT w Niemczech i zgodnie z tamtejszym prawem rozliczać się z podatków?

VAT W NIEMCZECH – GDZIE SIĘ UDAĆ?

Obowiązujące w Niemczech przepisy dotyczące rejestracji VAT nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku osobistego stawienia się w tym celu w urzędzie skarbowym. Wszystko możemy załatwić drogą mailową. Warto też dodać, że w celu rejestracji do VAT w Niemczech nie trzeba też wypełniać żadnych wniosków ani formularzy. Wystarczy napisać podanie, a w odpowiedzi urząd przyśle nam listę dokumentów, które musimy skompletowaą, a potem mu dostarczyć.

Od złożenia podania do zarejestrowania naszej firmy do niemieckiego VAT może minąć 4, a nawet 6 tygodni w zależności od tego, jak szybko uda nam się zebrać potrzebne dokumenty. W tym wypadku cierpliwość jest jak najbardziej pożądaną cechą.

POMOC W REJESTRACJI DO VAT W NIEMCZECH

Trzeba przyznać, że zarejestrowanie się do VAT w Niemczech do najtrudniejszych nie należy. Informacje, które są niezbędne, aby szczęśliwie przeprowadzić całą sprawę bez większego trudu można znaleźć w języku polskim. Bez większych problemów każdy przedsiębiorca może sam dokonać tego zgłoszenia. Jeżeli jednak nasz język niemiecki 
nie stoi na najwyższym poziomie lub po prostu chcemy mieć pewność, że wszystko przebiegnie prawidłowo można zlecić wykonanie rejestracji do VAT w Niemczech w naszym imieniu kancelarii podatkowej. 

Nawet, jeśli zdecydujemy się sami załatwić tę sprawę z niemieckim urzędem skarbowym musimy pamiętać o tym, że w zasadzie to dopiero pierwszy krok z całego mnóstwa tych, które będziemy musieli wykonać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej za Odrą. Jeśli posiadamy tylko podstawową znajomość języka niemieckiego warto skorzystać z pomocy kancelarii podatkowej, która pomoże nam również w przyszłości w rozliczeniach podatkowych z fiskusem. Warto dodać, że na niemieckim rynku jest coraz więcej zarówno polskich kancelarii podatkowych, jak i biur doradczych, w których bez problemu porozmawiamy w naszym ojczystym języku.

Polecamy również artykuł: Podatki w Niemczech dla spółek

PODATEK VAT W NIEMCZECH

Nie trzeba prowadzić własnej działalności gospodarczej by wiedzieć, że istnieje coś takiego jak podatek VAT. Jego wysokość w poszczególnych kupowanych przez nas towarach lub usługach jest różna. Podatek ten określany jest jako terytorialny. W praktyce oznacza to, że większość przepisów regulujących to zagadnienie uzależniona jest od miejsca opodatkowania czynności. Natomiast same przepisy są kolizyjne i wskazują w jakim kraju Unii Europejskiej należy rozliczyć ten podatek. Skąd zatem wiadomo, czy podatek VAT musimy rozliczać w Niemczech?

KTO MUSI PŁACIĆ VAT W NIEMCZECH?

Rodzaj prowadzonej przez nas działalności determinuje to, czy mamy obowiązek zarejestrować się do podatku VAT w Niemczech. Jeśli nasza firma zajmuje się:

 1. wysyłkową sprzedażą na terenie Niemiec – ma to zastosowanie w przypadku, 
  gdy świadcząca usługi wysyłkowe firma polska przekracza 100 tys. euro 
  lub rezygnuje z limitów. Co istotne sprzedaż ta dokonuje się na linii polski przedsiębiorca – indywidualny odbiorca (konsument) w Niemczech ;
 2. dostawą towaru z terytorium Niemiec – odnosi się tylko do tych przedsiębiorstw, 
  które towary kupione w Niemczech wysyłają bezpośrednio np. do Gracji 
  czy Hiszpanii i pomijają import tych towarów do Polski;
 3. importem towarów – przepis ten znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy odprawa celna miała miejsce na terenie państwa niemieckiego;
 4. świadczeniem usług budowlanych lub innych wiążących się z nieruchomościami;
 5. transportem osób przez terytorium niemieckie;

musimy spełnić kilka wymogów wiążących się z rejestracją do VAT w Niemczech
To z kolei sprawi, że będziemy traktowani identycznie jak przedsiębiorcy niemieccy, a więc dotyczyć nas będzie obowiązek składania nie tylko deklaracji rocznych, ale również wstępnych deklaracji miesięcznych oraz kwartalnych. 

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą u naszych zachodnich sąsiadów i nie jesteśmy pewni, czy odnoszą się do nas przepisy dotyczące podatku VAT w Niemczech słusznym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy, jaką oferują biura doradcze. Pomoże nam to we właściwy sposób zinterpretować związane z tym przepisy, a w konsekwencji uniknąć nieprzyjemności ze strony niemieckiego urzędu skarbowego.


One Reply to “REJESTRACJA DO PODATKU VAT W NIEMCZECH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *