Praca

UMOWA O PRACĘ W NIEMCZECH

Umowa o pracę … To na ogół zwieńczenie naszych poszukiwań, swego rodzaju ukoronowanie trudu, jaki włożyliśmy w to, by coś zmienić w swoim życiu, często nie tylko zawodowym. Dlatego warto zadbać, by była ona spisana w sposób, który nas usatysfakcjonuje – od tego może naprawdę sporo zależeć.

Praca poza granicami kraju zawsze jest wyzwaniem. W przypadku, gdy nie znamy języka kraju, do którego wyjeżdżamy może być ono nieco utrudnione. Z tego względu warto wcześniej zapoznać się z wzorem prawidłowo skonstruowanej umowy o pracę w Niemczech, by w momencie, gdy będziemy musieli ją podpisać nie okazało się,
że tak naprawdę nie rozumiemy treści podsuniętego nam dokumentu ani nie jesteśmy w stanie negocjować jej warunków.

UMOWA O PRACĘ – CO POWINNA ZAWIERAĆ?

Obowiązek podpisania umowy o pracę w Niemczech tamtejsze prawo nakłada zarówno na pracodawcę, jak i na pracownika. Przed jej podpisaniem koniecznie trzeba zapoznać się z treścią dokumentu. Powinny znaleźć się tam następujące informacje dotyczące między innymi:

 1. czasu pracy – zgodnie z niemieckim prawem tylko w szczególnych przypadkach dzienny czas pracy może być dłuższy niż 8 godzin, zatem tygodniowo nie może być to więcej niż 35 – 40 godzin;
 2. czasu trwania umowy – pracodawca powinien jasno określić, czy zawierana umowa ma charakter określony, czy nieokreślony;
 3. wynagrodzenia – kwota miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia brutto;
 4. okresu próbnego – trwa najczęściej 6 miesięcy, zaś w wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony do 9 miesięcy. W czasie jego trwania pracownik i pracodawca mają dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Z okresu próbnego można zrezygnować zgodnie z ustawą;
 5. miejsca pracy – w umowie należy zawrzeć informację dotyczącą tego, czy czekają nas częste podróże lub zajdzie konieczność zmiany miejsca pracy;
 6. choroby – zapis ten zobowiązuje pracownika do poinformowania pracodawcy o niezdolności do pracy, zaś pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia;
 7. wypowiedzenia – określenie czasu w jakim zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zakończyć stosunek pracy;
 8. pracy dodatkowej – jeśli pracujemy w innym miejscu, np. w dni wolne, wieczorami itp. pracodawca może od nas zażądać, abyśmy podali taką informację w umowie.

Ważne jest również, by w podpisywanej przez nas umowie znalazły się zapisy dotyczące urlopu, nadgodzin, zakazu konkurencji, zerwania umowy, zajęcia, obowiązku zachowania tajemnicy oraz stron umowy. Czy musimy również opłacać składki ZUS w Niemczech, czy powinien o to zadbać nasz Pracodawca? To zależy od rodzaju umowy. Należy jednak ten szczegół omówić podczas rozmowy o pracę.

OPCJE ZAWIERANIA UMOWY W NIEMCZECH

Umowę o pracę w Niemczech można zawrzeć na 3 sposoby, te możliwości to:

 1. ustnie,
 2. tzw. „milcząca zgoda” – po prostu rozpoczynamy pracę, a pracodawca nie sprzeciwia się temu;
 3. pisemnie.

Trzeba wiedzieć, że umowa o pracę na czas określony powinna zostać zawarta w sposób pisemny. Zasadniczo zaleca się, by każda umowa została zawarta w sposób pisemny, a wszystkie jej zapisy były jak najbardziej szczegółowo ujęte. W przyszłości pomoże to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji pomiędzy nami a pracodawcą.

Zanim podejmiemy decyzję o wyjeździe do pracy za zachodnią granicę naszego kraju warto wcześniej umówić się na spotkanie z pracownikiem biura doradczego. W czasie tego spotkania będziemy mogli dowiedzieć się o tym, jak powinna być prawidłowo skonstruowana umowa o pracę w Niemczech oraz jakie zapisy są dla nas korzystne. Ponadto pracownicy biura udzielą nam również informacji odnośnie zakładania własnej działalności w Niemczech, ponieważ biura doradcze służą pomocą administracyjną, prawną i księgową polskim przedsiębiorcom po niemieckiej stronie Odry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *