Biznes

ZAKŁADANIE SPÓŁKI UG W NIEMCZECH

Działalność gospodarcza w Niemczech – dlaczego warto?

Prawdopodobnie każdy z nas choć raz w chwilach zwątpienia, zmęczenia obowiązkami zawodowymi lub po niezbyt miłej rozmowie z szefem bądź współpracownikami pomyślał, że po prostu ma dość. W takich momentach czasami wręcz trudno się powstrzymać by wychodząc z pracy nie trzasnąć drzwiami. Niekiedy nawet zmiana pracy nie przynosi oczekiwanych rezultatów, bo źle czujemy się jako jeden z kilku, czy kilkunastu pracowników. Co zrobić, jeśli taka sytuacja ma miejsce za granicą, np. u naszych zachodnich sąsiadów?
Czy zdobywanie kolejnych szczebli kariery to jedyna możliwość? Otóż nie. Warto zastanowić się nad założeniem własnej działalności gospodarczej i zostać swoim własnym szefem.

UG – CO TO ZNACZY?

Spośród kilku zupełnie różnych rodzajów spółek, jakie przewiduje niemieckie prawodawstwo warto zwrócić uwagę na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy tutaj dwie możliwości – GmbH oraz UG, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co to znaczy i kto może założyć spółkę UG?

Od 2008 roku można założyć w Niemczech spółkę UG. I choć podobnie
jak GmbH jest to wariant z ograniczoną odpowiedzialnością to zdecydowanie łatwiej ją zarejestrować. Wszystkie przepisy odnoszące się do sposobu założenia oraz funkcjonowania spółki GmbH odnoszą się do jej wariantu UG. Kapitał zakładowy, który jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani wpłacić może wynosić nawet 1 euro,
zaś w przypadku GmbH to 25 tys. euro. W nazwie naszej firmy musi pojawić się dopisek UG lub jego rozwinięcie.

Zakładając spółkę UG w Niemczech trzeba pamiętać o konieczności utworzenia rezerwy w wysokości nie niższej niż 25% rocznej nadwyżki, która z kolei wynika z bilansu końcowego. Spółka UG może zostać przekształcona w GmbH wtedy, gdy suma kapitału zakładowego oraz rezerwy wyniesie 25 tys. euro.

SPÓŁKA UG W NIEMCZECH – DOKUMENTY

Zakładanie spółki UG w Niemczech to konieczność przedstawienia w czasie procesu rejestracji określonych dokumentów, są nimi:

  1. krajowy adres siedziby naszej spółki;
  2. lista zawierająca imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy wspólników, jak również kwoty objęte udziałami w spółce;
  3. oświadczenie, na mocy którego członkowie zarządu będą mogli swobodnie dysponować kwotą kapitału zakładowego;
  4. w przypadku, gdy członkowie zarządu nie zostali powołani w umowie spółki konieczne jest złożenie dokumentu, który będzie poświadczał legitymację członków zarządu spółki;
  5. wzory podpisów;
  6. określenie sposobu, w jaki firma będzie reprezentowana;
  7. umowa spółki razem z poświadczonymi przez notariusza odpisami pełnomocnictw – taki wymóg dotyczy tylko tych spółek, które zostały zawarte przez pełnomocników.

Słusznym posunięciem w czasie przygotowywania się do założenia spółki UG w Niemczech jest skorzystanie z usług biura doradczego. Pracownicy biura pomogą nam obiektywnie ocenić szanse na powodzenie biznesu oraz dopracować niezbędne szczegóły, by nasza wymarzona działalność gospodarcza miała szansę w pełni się rozwinąć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *