Praca

ZUS W NIEMCZECH

Między polskim i niemieckim systemem ubezpieczeń społecznych zachodzą pewne różnice. Prowadząc działalność gospodarczą u naszych zachodnich sąsiadów trzeba nie tylko je poznać, ale także dostosować się do nich. Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne spoczywa na pracodawcy, który pobiera je z pensji pracownika. Obowiązkowe ubezpieczenia to w Niemczech nawet 40% wydatków z pensji. Pamiętać powinni o tym zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. 

ZUS W NIEMCZECH – JAK TO WYGLĄDA?

Niemiecki system ubezpieczeń społecznych, czyli po prostu ZUS w Niemczech, tworzy 5 filarów, są to:

  1. ubezpieczenie zdrowotne standardowe;
  2. ubezpieczenie zdrowotne długoterminowe;
  3. ubezpieczenie na wypadek bezrobocia;
  4. ubezpieczenie emerytalne;
  5. ubezpieczenie od wypadków przy pracy.

W tym miejscu warto dodać, że z wyjątkiem ubezpieczeń od wypadków przy pracy pozostałe pokrywane są po części zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. To, co różni ZUS w Niemczech od jego polskiego odpowiednika to fakt, że będąc przedsiębiorcą nie odprowadza się składek na ubezpieczenie rentowe-emerytalno do tamtejszego ZUS-u. Natomiast w przypadku pracowników ubezpieczenia od wypadków przy pracy, na wypadek bezrobocia, zdrowotne oraz emerytalne są obowiązkowe.

NIEMIECKIE UBEZPIECZENIA – ZDROWIE, EMERYTURA, WYPADEK

Po niemieckiej stronie Odry ubezpieczenie zdrowotne uprawnia do korzystania z opieki zdrowotnej i jest ono opłacane co miesiąc. Poza podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym pracownicy objęci są również tzw. ubezpieczeniem długoterminowym, które dotyczy sytuacji, gdy pracownik nie będzie w stanie zadbać o siebie w związku z podeszłym wiekie lub gdy będzie potrzebował w tym czasie opieki pielęgnacyjnej. Z niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego wypłacany jest również zasiłek chorobowy.

W przypadku niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego jest ono obowiązkowe dla pracowników. Część właścicieli działalności gospodarczych zgodnie z prawem jest zwolniona z obowiązku opłacania takich składek. Na wypadek utraty pracy pracownikom w Niemczech pobierane jest 6,5% comiesięcznej pensji. Jednak zasiłek dla bezrobotnych
za Odrą jest wypłacany tylko wtedy, gdy takie ubezpieczenie było odprowadzane z pracowniczej pensji przynajmniej przez rok. 

Poza wymienionymi do tej pory ZUS w Niemczech przewiduje jeszcze ubezpieczenie pracownika na wypadek bezrobocia oraz w związku z ewentualnym wypadkiem przy pracy. To ostatnie u naszych zachodnich sąsiadów w 100% pokrywa pracodawca. W związku z tym ciąży na nim obowiązek opłacania tego ubezpieczenia wszystkim swoim pracownikom. Warto dodać w tym miejscu, że podobnie jak w Polsce za wypadek przy pracy uznaje się tutaj także taki, który miał miejsce w drodze do pracy lub w czasie powrotu z pracy. To pojęcie obejmuje również chorobę zawodową pracownika.

Także w kwestii ZUS w Niemczech pomocą służą biura doradcze. Ich pracownicy posiadają gruntowną wiedzę odnoszącą się nie tylko do systemu ubezpieczeń za Odrą, ale także z zakresu prawa, administracji oraz podatków i tego, jak wszystko to funkcjonuje w Niemczech. Warto w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym względzie skontaktować się z nimi i uzyskać pomoc w interesującej nas dziedzinie.


One Reply to “ZUS W NIEMCZECH

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *