Praca

ZUS W NIEMCZECH

Między polskim i niemieckim systemem ubezpieczeń społecznych zachodzą pewne różnice. Prowadząc działalność gospodarczą u naszych zachodnich sąsiadów trzeba nie tylko je poznać, ale także dostosować się do nich. Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne spoczywa na pracodawcy, który pobiera je z pensji pracownika. Obowiązkowe ubezpieczenia to w Niemczech nawet 40% wydatków z pensji. Pamiętać powinni […]