Biznes

SPÓŁKA W NIEMCZECH

Znaczna część Polaków, którzy podjęli decyzję o wyjeździe do Niemiec w poszukiwaniu pracy znalazła zatrudnienie u niemieckich pracodawców. Jednak takie rozwiązanie
nie wszystkich satysfakcjonuje. Niejednokrotnie nasi rodacy, gdy już poznają język niemiecki, obowiązujące tam prawo oraz kulturę decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Taką decyzję najczęściej podejmują ci z nich, którzy w Niemczech osiedlili się na stałe lub planują powrót do Polski dopiero po przejściu na emeryturę. Według statystyk Polacy najchętniej zakładają w Niemczech jednoosobowe działalności gospodarcze. Jednak coraz częściej nasi rodacy decydują się na zakładanie w Niemczech spółek.
Decydując się na założenie spółki kapitałowej mają oni rożne motywacje. Dla jednych priorytetem jest fakt, że w przypadku np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jej właściciele nie odpowiadają własnym majątkiem za ewentualne szkody spowodowane przez podmiot gospodarczy. Z kolei innym zależy na prestiżu, w związku z czym zakładane przez nich spółki w Niemczech mają odpowiednio wysokie kapitały zakładowe,
które dla potencjalnych kontrahentów mogą świadczyć o możliwościach danej firmy.

Rodzaje spółek Niemieckich

Zgodnie z prawem decydując się na założenie spółki w Niemczech można wybierać spośród ośmiu różnych. Są nimi:

 1. spółka cywilna – w tym wypadku potrzeba przynajmniej dwóch osób do założenia spółki, a w kwestii jej prowadzenia obie mają identyczne prawa.
  Decydując się na założenie tego rodzaju firmy trzeba pamiętać, iż wiążą
  się z nią wyższe podatki dochodowe. Zyski oraz straty dzielone są pomiędzy wspólników w równych częściach, jeżeli w umowie brak zapisu mówiącego o innym ich podziale;
 2. spółka akcyjna – jest to spółka kapitałowa z osobowością prawną. W związku
  z tym odpowiada ona wyłącznie swoim majątkiem oraz kapitałem,
  który jest rozszczepiony w akcjach. Natomiast akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność proporcjonalną do wysokości wniesionego kapitału. Jej minimalny kapitał zakładowy to aż 50 tys. euro, a cena poszczególnej akcji to koszt około 1 euro. Jej założenie wiąże się z koniecznością wpisania do rejestru handlowego. Akcjonariuszom wypłacane są dywidendy, czyli zyski;
 3. spółka komandytowa – w Niemczech ten rodzaj spółki mogą założyć minimum dwie osoby, przy czym jedna z nich otrzyma miano komplementariusza, zaś druga komandytariusza. Za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem odpowiada wyłącznie pierwszy z nich, natomiast drugi do wysokości wniesionego kapitału.
  Nie ma tu określonego minimalnego kapitału zakładowego;
 4. spółka komandytowo-akcyjna – założenie tej spółki w Niemczech wymaga kapitału zakładowego nie niższego niż 50 tys. euro. Akcjonariusze odpowiadają
  za zobowiązania spółki swoimi wkładami, natomiast komplementariusze osobiście
  lub w nieograniczony sposób. Łatwiej tu, niż w spółce akcyjnej, obracać swoimi udziałami;
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – planując założenie tej spółki
  w Niemczech trzeba dysponować kapitałem 25 tys. euro, z tego połowę należy wpłacić w czasie rejestracji. Ten rodzaj spółki w Niemczech może założyć jedna osoba, bądź kilka osób – w tym drugim przypadku wszyscy będą mieć status właścicieli, czyli udziałowców. Chcąc powołać do istnienia spółkę GmbH należy najpierw udać się do notariusza, aby spisał on stosowną umowę i poświadczył
  ją swoim podpisem. Dopiero wtedy można udać się do urzędu ds. gospodarki
  oraz zarejestrować spółkę;
 6. Mini – GmbH, czyli mini-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w tym wypadku minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 euro. Z tego powodu
  przez niektórych może być ona postrzegana jako mniej poważna. Mimo tak niskiego kapitału zakładowego właściciele nie ponoszą odpowiedzialności osobistym majątkiem za mogące się wydarzyć szkody spowodowane działalnością ich spółki;
 7. spółka jawna – aby założyć taką spółkę potrzeba przynajmniej dwóch osób, co ważne nie wymagany jest tu wkład początkowy. Prawo do zarządzania spółką mają wszyscy jej wspólnicy, jeśli w umowie nie ma odpowiedniego zapisu znoszącego ten podział. W tym wypadku każdy wspólnik ponosi taką samą odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania spółki. W umowie określa się jakie rzeczy, środki pieniężne, usługi oraz kontakty będą wkładem zakładowym;
 8. spółka partnerska – osoby wykonujące wolne zawody zakładając spółkę decydują się właśnie na ten jej rodzaj, a niemiecki ustawodawca nie narzuca konieczności wniesienia wkładu początkowego, jednak powstanie spółki partnerskiej wymaga sporządzenia umowy pisemnej. Każda z osób należących do spółki odpowiada osobiście za jej zobowiązania.

Podsumowanie:

Bez względu na to, jaki charakter ma mieć spółka w Niemczech warto w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady u doradcy specjalizującego się tym zagadnieniu. Pomoże
on rozwiać wszelkie wątpliwości, a nawet uniknąć błędów, które mogą okazać się kosztowne w skutkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *